20. skupščina delničarjev

 

Sklepi 20. skupščine so zaradi proceduralnih razlogov nični.