V Krki se zavedamo svojih družbenih in ekonomskih vplivov ter dolgoročnih vplivov družbenega okolja na naše poslovanje.

Z nenehnim vlaganjem v raziskave in razvoj bolnikom v različnih državah po svetu omogočamo dostop do cenovno ugodnih, kakovostnih, varnih, učinkovitih in inovativnih generičnih zdravil, kar je eden od temeljev naše družbene odgovornosti.

Do vseh deležnikov ravnamo odgovorno, z njimi gojimo dobre odnose, uresničujemo in spodbujamo politiko enakih možnosti, spolno, versko in rasno raznolikost, skrbimo za varno in privlačno delovno okolje z ustreznim plačilom za opravljeno delo ter spoštovanje človekovih pravic.

Zavedamo se, da smo del širšega družbenega okolja, kateremu v zameno za t. i. družbeno dovoljenje za delovanje vračamo s pozitivnimi vplivi na njegov razvoj.

V procesu opredelitve bistvenosti smo prepoznali tri ključne skupine trajnostnih tem s področja družbenega okolja, in sicer: kakovost izdelkov in varnost bolnikov, privabljanje in zadrževanje talentov ter dostopno zdravljenje.

Kakovost izdelkov in varnost bolnikov

Kakovost izdelkov in varnost bolnikov


Naši izdelki in storitve so po svetu prepoznani po standardih visoke kakovosti. Pozitivni odzivi bolnikov, zdravnikov, farmacevtov in regulatornih organov nam pomenijo največje zadovoljstvo.

VEČ
Privabljanje in zadržanje talentov

Privabljanje in zadržanje talentov


Znanje je v Krki vrednota. Zaposleni skupaj oblikujemo dinamično in razvojno usmerjeno okolje, v katerem mladi pridobivajo pomembne izkušnje in veščine. Prepoznavamo talente, na njih gradimo prihodnost in jim pomagamo, da se lahko razvijejo v vrhunske strokovnjake.

Več
Dostopno zdravljenje

Dostopno zdravljenje


Kot eden od vodilnih generičnih proizvajalcev uresničujemo cilj proizvajati visokokakovostna, sodobna in cenovno dostopna generična zdravila za zdravljenje razširjenih sodobnih bolezni. Z našimi zdravili se zdravi več kot 50 milijonov bolnikov po vsem svetu.

VEČ
Družbena odgovornost

Družbena odgovornost


Verjamemo v znanje, delo in sodelovanje, zato spodbujamo razvoj mladih talentov in podpiramo delovanje številnih klubov, društev in ustanov.

VEČ

Raziskujte naprej

Multiparty banner 1

PREDSTAVITEV

Naši vodili sta dolgoročni trajnostni razvoj in graditev zaupanja z družbo.

VEČ

ZNANOST IN TEHNOLOGIJA

Zaupanje v Krkina zdravila se začne v naših razvojnih laboratorijih in proizvodnih obratih.

VEČ

V SKRBI ZA ZDRAVJE

S strokovnimi nasveti spodbujamo in širimo zavedanje o zdravem načinu življenja.

VEČ