Naši izdelki in storitve so po svetu prepoznani po standardih visoke kakovosti. Pozitivni odzivi bolnikov, zdravnikov, farmacevtov in regulatornih organov nam pomenijo največje zadovoljstvo.

Kakovost, varnost in učinkovitost zdravil ter učinkovin

Kakovost, varnost in učinkovitost zdravil ter učinkovin


Kakovost izdelkov preverjamo s številnimi laboratorijskimi testiranji ter najsodobnejšimi in analiznimi metodami, napravami in postopki.

Sistem celovite kakovosti poslovanja

Sistem celovite kakovosti poslovanja


Z učinkovitim delovanjem sistema kakovosti, ki je skladen z načeli dobrih farmacevtskih praks (GXP) in predpisi, ki urejajo področje kakovosti v farmacevtski industriji, zagotavljamo nenehno izboljševanje izdelkov, procesov in storitev.

Pošteno razkrivanje neželenih učinkov, označevanje in preprečevanje ponarejanja zdravil

Pošteno razkrivanje neželenih učinkov, označevanje in preprečevanje ponarejanja zdravil


Spremljanje varnosti posameznega zdravila v celotnem obdobju uporabnosti zagotavljamo s sistemom farmakovigilance. Sledljivost posamezne serije zdravila zagotavljamo od začetka proizvodnje do konca izteka obdobja uporabnosti.

Dobrobit živali

Dobrobit živali


S skrbnim načrtovanjem izbire in razvoja novih veterinarskih izdelkov in upoštevanjem smernic v zdravstvenem varstvu živali  trajnostno doprinašamo k izboljšanju zdravja in dobrobita živali.

Cilji

  • Zagotavljati razvoj, skladen z najstrožjimi standardi kakovosti, varnosti in učinkovitosti, ter enotne zahteve za izdelke na vseh Krkinih trgih.
  • Nadgrajevati razvoj in proizvodnjo učinkovin in izdelkov na podlagi stalnega spremljanja in vrednotenja proizvodnje, aktivno sodelovati pri kontinuiranem nadgrajevanju strokovnega, tehnološkega, infrastrukturnega in kadrovskega znanja s področja razvoja in proizvodnje ter s tem celostno uresničevati model vertikalne integriranosti, ki zagotavlja konkurenčno prednost in zanesljivo oskrbo z učinkovinami in izdelki.
  • Ozaveščati zaposlene o kulturi kakovosti v skupini Krka in pomembnosti kakovostnega in korektnega rednega dela pri zagotavljanju kakovostnih, varnih in učinkovitih izdelkov ter o pomenu vsakega pri uresničevanju naših ciljev.

CILJI DO 2028

Raziskujte naprej

Multiparty banner 1

IZDELKI

S kakovostnimi izdelki omogočamo varno in učinkovito zdravljenje.

VEČ

KAKOVOST V VSEH KORAKIH

Nastajanje zdravil obvladujemo v vseh fazah njihovega življenjskega cikla.

VEČ

V SKRBI ZA ZDRAVJE

S strokovnimi nasveti spodbujamo in širimo zavedanje o zdravem načinu življenja.

VEČ