Kodeks ravnanja je krovni dokument skladnosti poslovanja
Krke, d. d., Novo mesto.

Kodeks ravnanja določa načela in pravila etičnega ravnanja ter dobrih poslovnih običajev in standardov ravnanja, ki so zavezujoči za vse zaposlene v Krki, d. d., Novo mesto in v njenih odvisnih družbah. Služi kot vodilo in okvir za pričakovano, odgovorno in etično ravnanje pri opravljanju dela, pri čemer mora biti naše ravnanje in poslovanje vselej v skladu s predpisi, veljavnimi priporočili, standardi, politikami in internimi akti družbe in z dobrimi poslovnimi običaji.

Pričakujemo, da se vsi dobavitelji in drugi poslovni partnerji Krke in njenih odvisnih družb seznanijo s kodeksom in ga pri poslovanju s Krko spoštujejo.

Krkin_kodeks_ravnanja

Za nenehno ocenjevanje tveganja skladnosti poslovanja in usklajevanje poslovnih procesov je odgovoren pooblaščenec za skladnost poslovanja.

POBLAŠČENEC ZA SKLADNOST POSLOVANJA

Raziskujte naprej

Multiparty banner 1

INFORMACIJE ZA VLAGATELJE

Na enem mestu smo zbrali vse podatke o delnici in dividendah ter odgovorili na najpogostejša vprašanja.

Več

IZDELKI

S kakovostnimi izdelki omogočamo varno in učinkovito zdravljenje.

Več

OKOLJE

Naše znanje za zdravo okolje.

Več