Dokumenti o
upravljanju družbe

11. 4. 2024
Izjava o usklajenosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb 2023

13. 4. 2023
Izjava o usklajenosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb 2022

14. 4. 2022
Izjava o usklajenosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb 2021

15. 4. 2021
Izjava o usklajenosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb 2020

16. 4. 2020
Izjava o usklajenosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb 2019

18. 4. 2019
Izjava o usklajenosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb 2018

20. 4. 2018
Izjava o usklajenosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb 2017

6. 4. 2017
Izjava o usklajenosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb 2016

7. 4. 2016
Izjava o usklajenosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb 2015

12. 4. 2013
Izjava o usklajenosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb 2012

12. 4. 2012
Izjava o usklajenosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb 2011

14. 4. 2011
Izjava o usklajenosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb 2010

15. 4. 2010
Izjava o usklajenosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb 2009

8. 4. 2009
Izjava o usklajenosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb 2008

2. 4. 2008
Izjava o usklajenosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb 2007

7. 3. 2007
Izjava o usklajenosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb 2006

26. 4. 2006
Izjava o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb 2005

29. 4. 2005
Izjava o spoštovanju Kodeksa upravljanja javnih delniških družb 2004

27. 9. 2004
Izjava o spoštovanju Kodeksa upravljanja javnih delniških družb 2004

Finančna poročila

Krkin cilj je izboljševati poslovne rezultate ter o njih ažurno in transparentno obveščati javnost.

Raziskujte naprej

Multiparty banner 1

JAVNE OBJAVE

Krka je kot delniška družba zavezana k javni objavi informacij, povezanih s poslovanjem družbe.

VEČ

KAKOVOST V VSEH KORAKIH

Nastajanje zdravil obvladujemo v vseh fazah njihovega življenjskega cikla.

VEČ

INFORMACIJE ZA VLAGATELJE

Na enem mestu smo zbrali vse podatke o delnici in dividendah ter odgovorili na pogosta vprašanja.

VEČ