Podpiramo projekte, ki so povezani z zdravjem ljudi in s kakovostjo njihovega življenja. Usmerjeni smo v dolgoročna partnerstva v športu,
 kulturi, zdravstvu, znanosti in izobraževanju ter humanitarnih dejavnostih.

Spodbujamo vključujoč in odgovoren razvoj družbene skupnosti, znanstveno raziskovanje, večgeneracijsko in interdisciplinarno sodelovanje, udejanjanje načel raznolikosti in zdrav življenjski slog.

Za prihodnje rodove

Naš prispevek za vaš dosežek
1000+
krvodajalcev
0,29 %
prihodkov od prodaje za sponzorstva in donacije
17
klubov in društev s Krkinim imenom
PARTNERSTVO

PARTNERSTVO


Partnerstvo z zaposlenimi, kupci in dobavitelji ter medsebojno zaupanje ustvarjamo z znanjem, profesionalnim etičnim pristopom in visoko kakovostjo na vseh ravneh poslovanja.

VEČ
S ŠPORTOM DO ZDRAVJA

S ŠPORTOM DO ZDRAVJA


Spodbujamo številne športne dejavnosti in tako prispevamo k zdravemu načinu življenja. Podpiramo zlasti tiste organizacije, ki mladim omogočajo vključevanje v rekreativni ali tekmovalni šport.

Več
ZAVEZANI KULTURI

ZAVEZANI KULTURI


Kultura je že od ustanovitve element našega poslovnega razmišljanja. Spremljamo in podpiramo različne kulturne zvrsti in dejavnosti, ki s svojim delovanjem plemenitijo družbo.

Več
KRKINI KLUBI IN DRUŠTVA

KRKINI KLUBI IN DRUŠTVA


Krkino ime nosi kar 17 športnih in kulturnih klubov in društev, še v 7 pa smo glavni pokrovitelj.

Več
PARTNERJI V ZNANOSTI

PARTNERJI V ZNANOSTI


Vrhunski strokovnjaki so ključ do razvoja, zato podpiramo projekte, ki izobraževalnim in znanstvenim ustanovam omogočajo napredek.

VEČ
PODPORA ZDRAVSTVENIM USTANOVAM

PODPORA ZDRAVSTVENIM USTANOVAM


Zdravje in kakovost življenja vsakega človeka postavljamo na prvo mesto. Dostopno zdravljenje je temelj naše družbene odgovornosti.

VEČ
DOBRODELNOST IN PROSTOVOLJSTVO

DOBRODELNOST IN PROSTOVOLJSTVO


Z dobrodelnostjo in prostovoljstvom krepimo medsebojne odnose in spodbujamo solidarnost. Prostovoljstvo je postalo neločljiv del naše organizacijske kulture.

VEČ

Prijavite vaš projekt

Vloga za sponzoriranje ali doniranje naj vsebuje natančno in jasno predstavitev projekta, njegov namen in cilj.

Raziskujte naprej

Multiparty banner 1

OKOLJE

Naše znanje za zdravo okolje.

VEČ

ZNANOST IN TEHNOLOGIJA

Zaupanje v Krkina zdravila se začne v naših razvojnih laboratorijih in proizvodnih obratih.

VEČ

V SKRBI ZA ZDRAVJE

S strokovnimi nasveti spodbujamo in širimo zavedanje o zdravem načinu življenja.

VEČ