Ključ do uspeha je vlaganje v svoje ljudi, saj je tudi najsodobnejša tehnologija samo tehnologija, če z njo ne delajo ustvarjalni in zavzeti ljudje.

Zaposleni skupaj oblikujemo dinamično in razvojno usmerjeno okolje, v katerem mladi pridobivajo pomembne izkušnje in veščine. Prepoznavamo talente, na njih gradimo prihodnost in jim pomagamo, da se lahko razvijejo v vrhunske strokovnjake.

Podpiramo znanje
500.000+
ur usposabljanja na leto
500+
zaposlenih študira ob delu
200+
doktorjev znanosti

Gradimo kulturo mednarodnega podjetja

Mednarodna-prisotnost_c1800x1050

V skupini Krka se zavedamo, da so pri ustvarjanju uspeha ključni zaposleni. Delujemo v različnih kulturnih okoljih od Lizbone do Vladivostoka in ob tem širimo svoj pogled in razumevanje, hkrati pa partnersko pristopamo k doseganju ciljev podjetja. Skupaj gradimo kulturo medsebojnega zaupanja, spoštovanja, sodelovanja in timskega dela, nenehnega učenja ter odgovornega in učinkovitega dela. Uvrščamo se med vodilne svetovne proizvajalce generičnih zdravil. V skoraj 70 letih smo zrasli v skupino, ki jo poleg matične družbe v Sloveniji sestavljajo odvisne družbe in predstavništva v več kot 45 državah. Svoje izdelke tržimo v več kot 70 državah. Več kot 90 % izdelkov prodamo na tujih trgih, s Krkinimi zdravili pa se vsak dan zdravi več kot 50 milijonov ljudi.

Mednarodnost skupine Krka omogoča našim sodelavcem grajenje kariere v različnih okoljih v naših podjetjih in predstavništvih v tujini ali pa se izkazuje z vsakodnevnim mednarodnim sodelovanjem.

Skrbimo za izobraževanje in razvoj kadrov

Razvijamo-kadre_c1800x1050

Vsem sodelavcem omogočamo izpopolnjevanje in usposabljanje na različnih strokovnih področjih – na področju vodenja, osebnega razvoja, uporabe sodobne informacijske tehnologije in kakovosti, razširjeno pa je tudi učenje tujih jezikov.

Posebno pozornost namenjamo prepoznavanju talentov in sistematično načrtujemo njihov razvoj na strokovnem področju in področju vodenja. Perspektivne kadre dodatno razvijamo z vključevanjem v zahtevne projekte, specializirano izobraževanje in študij na posebnih strokovnih področjih ter ter v interno razvite programe, kot sta Krkina mednarodna šola vodenja ter izobraževanje za strokovne in projektne time.

V podjetju imamo razvit proces mentorstva, v katerega so vključeni zaposleni na različnih stopnjah kariere. V mentorstvo vključujemo novo zaposlene, saj jim želimo že ob vstopu na delo omogočiti najboljši začetek kariere, sodelavce, ki prevzemajo nove, odgovornejše naloge, ter prek mednarodnih mentorskih programov tudi ključne in perspektivne kadre, ki se srečujejo s priznanimi in uveljavljenimi krkaši, obravnavajo konkretne probleme in ciljno razvijajo svoje potenciale in kompetence.

Nenehno izboljšujemo organizacijsko klimo

Izboljsujemo-klimo_c1800x1050

Spodbujamo zavedanje, da zaposleni soustvarjamo delovno okolje, organizacijsko klimo in s tem poslovne rezultate.

Vsi zaposleni v Krki in njenih odvisnih družbah so zavezani načelom in pravilom etičnega ravnanja ter dobrim poslovnim običajem in standardom ravnanja, ki so določeni v Krkinem kodeksu. S temi standardi so seznanjeni tudi naši dobavitelji in drugi poslovni partnerji ter partnerji naših odvisnih družb. Pričakujemo, da jih pri poslovanju s Krko upoštevajo.

Ker želimo izvedeti, kako zaposleni gledajo na delo v Krki, redno merimo organizacijsko klimo, ki je priložnost, da zaposleni izrazijo svoje mnenje. Analize ugotovitev nam pomagajo pripraviti izboljšave, ki prispevajo k učinkovitemu in ustvarjalnemu okolju.

Cenimo in nagradimo prispevek zaposlenega

A KZ 3_c1800x1050

Cenimo in nagrajujemo prispevke zaposlenih, ki jih izkazujejo s svojim delom in odnosom in se kažejo v rezultatih, sodelovanju in inovativnosti.

Izbiramo in nagrajujemo najboljše sodelavce in najboljše vodje na ravni organizacijskih enot in na ravni celotne skupine Krka, najboljše sodelavce po posameznih funkcijah v marketinško-prodajni mreži ter najuspešnejše sodelavce na področju registracij. Najzvestejšim zaposlenim že desetletja podeljujemo jubilejne nagrade in posebna priznanja.

Zavedamo se tudi, da so za rast in napredek pomembni tako inovativni izdelki kot tudi inovativne rešitve na vseh področjih delovanja podjetja. Sodelavce ves čas motiviramo za inovativnost in ustvarjalnost. Spodbujamo jih, da pri vsakodnevnem delu iščejo inovativne priložnosti za izboljšave, jih predstavijo in tudi uresničijo. Najbolj dejavne sodelavce in poslovne enote na področju množične inventivne dejavnosti nagradimo.

Uporabljamo vrhunsko tehnologijo za razvoj in proizvodnjo naših izdelkov

Vrhunska-tehnologija_c1640x920

Zaupanje v Krkina zdravila se začne v naših razvojnih laboratorijih in proizvodnih obratih.

Poslovni model vertikalne integracije nam omogoča preplet vrhunskega znanja na vseh področjih, ustvarjalnost in inovativnost, s tem pa tudi podrobno poznavanje naših izdelkov in nadzorovanje njihove kakovosti.

Analitično spremljamo dogajanja v panogi, sami razvijamo in  povezujemo znanje na učinkovinah in farmacevtskih oblikah ter sodobnih analiznih metodah, vlagamo v vrhunsko opremo, uporabljamo napredno tehnologijo, izdelke proizvajamo v sodobnem proizvodnem okolju, raziskave načrtujemo preudarno ter skrbno sledimo dobro zastavljeni registracijski strategiji.

Proizvajamo kakovostne, varne in učinkovite farmacevtske izdelke

Kakovost-H1_c1640x920

Naši izdelki in storitve so po vsem svetu prepoznavni po standardih visoke kakovosti.

Pozitivni odzivi bolnikov, zdravnikov, farmacevtov in regulatornih organov nam pomenijo največje zadovoljstvo.

Kakovost vključujemo v vse faze razvoja in proizvodnje izdelkov do zadnje kontrole pred odpremo na trg. Spremljamo jo v celotnem življenjskem ciklu vsakega izdelka.

Prispevamo h kakovosti življenja naših zaposlenih

Krkin portni dan Loka 18-6-2022 227_c1800x1050

Za dobro počutje in dobre medsebojne odnose skrbimo tudi s športnimi in kulturnimi dogodki, ki jih za zaposlene organiziramo v prostem času. Ti dogodki prispevajo h kakovosti življenja zunaj delovnega okolja

Smo družbeno odgovorni

TR10SI-trajnostni-razvoj-druzbena-odgovornost-main-Krka-dobrodelnost-prostovoljstvo-D-c2700x1300

Že od ustanovitve se zavedamo, da so poleg ustvarjanja dobrih poslovnih rezultatov pomembne tudi stvari, ki zaposlenim in prebivalcem v okolju, v katerem Krka deluje, omogočajo bogatejše, bolj kakovostno in lepše življenje. Svoje temeljno poslanstvo živeti zdravo življenje kot družbeno odgovorno podjetje izražamo na več področjih.

Prav tako skrbimo za zagotavljanje ustreznih delovnih mest za invalide, zmanjševanje bolniške odsotnosti, svetovanje in pomoč bolnim zaposlenim in invalidom.

Raziskujte naprej

Multiparty banner 1

Področja dela

V Krki iščemo strokovnjake različnih smeri. Postanite del zavzete ekipe.

Več

Kako se lahko pridružim?

Prijavite se na prosta delovna mesta ali pa se vpišite v splošno bazo kandidatov.

Več

Trajnostni razvoj

Uspešni smo šele takrat, ko naš uspeh pozitivno vpliva tudi na naravno in družbeno okolje.

Več