Slideshow slide

Dokumenti

Družba Krka je javna delniška družba, ki kotira na organiziranem trgu Ljubljanske borze in Varšavske borze, ter v skladu z zakonodajo in najvišjimi standardi transparentnega korporativnega komuniciranja javno objavlja nadzorovane in pomembne informacije, povezane s svojim poslovanjem.

SKUPŠČINE DELNIČARJEV

SKUPŠČINE DELNIČARJEV


Skupščina delničarjev je najvišji organ družbe Krka, kjer se neposredno udejanja volja delničarjev in sprejemajo ključne odločitve.

VEČ
DOKUMENTI O UPRAVLJANJU DRUŽBE

DOKUMENTI O UPRAVLJANJU DRUŽBE


V dokumentih o upravljanju družbe med drugim preberite njen statut, politiko upravljanja in izjave o usklajenosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb.

Več

IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI

INFORMACIJSKI MEMORANDUM

za uvrstitev na Varšavsko borzo

IMATE DODATNA VPRAŠANJA?

Raziskujte naprej

Multiparty banner 1

RAZVOJNA STRATEGIJA

Petletna razvojna strategija skupine Krka je temelj naše prihodnosti.

VEČ

TRAJNOSTNI RAZVOJ

Uspešni smo šele takrat, ko naš uspeh pozitivno vpliva tudi na naravno in družbeno okolje.

VEČ

KAKOVOST V VSEH KORAKIH

Nastajanje zdravil obvladujemo v vseh fazah njihovega življenjskega cikla.

Več