Trajnostna bonitetna ocena (ESG-rating)

Krka je 24. novembra 2023 v okviru ocene trajnosti poslovanja od agencije S&P Global* prejela oceno S&P Global CSA za leto 2023 v višini 50 od 100, Krkina ocena S&P Global CSA je 24. novembra 2023 spadala med 10 % najvišjih ocen podjetij iz farmacevtske industrije. 

Krka 2023 CSA Score Graphic

Prejeta neodvisna trajnostna bonitetna ocena pomeni potrditev začrtane smeri trajnostnega poslovanja in upravljanja skupine Krka, s katero v ospredje postavljamo našo družbeno odgovornost ter skrb za zdravje in dobro počutje bolnikov.

Zagotavljamo jim dostop do kakovostnih, varnih in učinkovitih zdravil, proizvedenih v skladu z najvišjimi standardi dobre proizvodne prakse. Pri tem velik poudarek namenjamo varstvu in zmanjšanju obremenitve naravnega okolja, pri upravljanju skupine Krka pa sledimo najvišjim standardom poslovne etike in integritete ter transparentnega poslovanja.

Prejeta trajnostna bonitetna ocena predstavlja spodbudo in zavezo za nadaljnjo nadgradnjo trajnostnega poslovanja skupine Krka.

*Standard & Poor’s (S&P) je vodilni globalni ponudnik indeksov in vir podatkov neodvisnih kreditnih in trajnostnih bonitetnih ocen.