Krkino vodstvo z jasno vizijo odgovorno in odločno vodi zaposlene k doseganju ciljev in uresničevanju poslanstva podjetja. Transparentno obvladuje kompleksne poslovne procese, za katere je ključno tesno in intenzivno sodelovanje zaposlenih.

V Krki poteka upravljanje po dvotirnem sistemu, po katerem družbo vodi uprava, njeno delovanje pa nadzoruje nadzorni svet. Temelji na zakonodaji Republike Slovenije, slovenski in mednarodni dobri praksi, javno objavljeni Politiki upravljanja družbe ter internih aktih družbe.

Jože Colarič
predsednik uprave in generalni direktor

Aleš Rotar
član uprave in direktor Razvoja in proizvodnje zdravil

Vinko Zupančič
član uprave in direktor Razvoja in proizvodnje učinkovin z oskrbo 

David Bratož
član uprave

Milena Kastelic
članica uprave – delavska direktorica, namestnica direktorice Proizvodnje zdravil za področje 


Borut Lekše
namestnik generalnega direktorja za pravno področje in vodja Pravne službe

Gregor Redek
pomočnik generalnega direktorja

Breda Barbič Žagar
medicinska direktorica

Matej Bašelj
tehnični direktor

Brane Kastelec
direktor Finančnega sektorja

Mojca Vidmar Berus
direktorica Korporativne ekonomike

Suzana Kolenc
direktorica Sektorja za nove izdelke

Mateja Vrečer
direktorica Upravljanja kakovosti

Andrej Petrišič
direktor Informacijskih tehnologij

Dori Silvija Gorenc
direktorica Kadrovskega sektorja

Elizabeta Suhadolc
direktorica Marketinga in direktorica programa Farmacevtika

Alenka Jerman
namestnica direktorice Marketinga in direktorice programa Farmacevtika

Samo Komel
direktor programa Izdelki brez recepta

Rok Hrženjak
direktor programa Veterina

Miha Borsellino
direktor Prodaje

Damjan Možina
namestnik direktorja Prodaje in Regije Vzhodna Evropa

Tomaž Sever
namestnik direktorja Prodaje in direktor Regije Srednja Evropa

Miran Bevec
namestnik direktorja Prodaje za Rusko federacijo in direktor ključnega trga Ruska federacija

Andrej Klobučar
direktor Regije Jugovzhodna Evropa

Boštjan Korošec
direktor Regije Zahodna Evropa in ključnega trga Zahodna Evropa

Matjaž Zavolovšek
direktor Regije Čezmorska tržišča

Gordana Hren
direktorica ključnega trga Hrvaška

Tomaž Indihar
direktor ključnega trga Poljska

Jan Gala
direktor ključnega trga Češka

Balázs Kollár
direktor ključnega trga Madžarska

Vadim Kolesnikov
direktor ključnega trga Ukrajina

Marjan Vrbnjak
direktor ključnega trga Slovaška

Davor M. Kalin
direktor ključnega trga Nemčija

Zvone Simončič
direktor Razvoja in raziskav zdravil

Valentina Zaletel Mišmaš
direktorica Proizvodnje zdravil

Andrej Bavdek
direktor Proizvodnje učinkovin

Mira Rataj Siročić
vodja Službe notranje revizije

Teja Lesjak
vodja Službe za odnose z javnostmi

Barbara Kunič
vodja Službe za industrijsko lastnino

Jože Žaren
vodja Službe za varnost in zdravje pri delu

Boris Fakin
vodja Službe za družbeni standard

Mojca Prah Klemenčič
direktorica Regije Slovenija in ključnega trga Slovenija

Jože
Colarič

predsednik uprave in generalni direktor

Dr. Aleš
Rotar

član uprave in direktor Razvoja in proizvodnje zdravil

Dr. Vinko
Zupančič

član uprave in direktor Razvoja in proizvodnje učinkovin z oskrbo

David
Bratož

član uprave

Milena
Kastelic

članica uprave – delavska direktorica, vodja Proizvodnje poltrdnih, tekočih in ostalih oblik

Jože
Mermal

predsednik nadzornega sveta

Prof. dr. Matej
Lahovnik

namestnik predsednika nadzornega sveta

Dr. Boris
Žnidarič

predsednik komisije za kadrovska vprašanja

Mojca
Osolnik Videmšek

predsednica revizijske komisije

Franc
Šašek

namestnik predsednika nadzornega sveta

Raziskujte naprej

Multiparty banner 1

RAZVOJNA STRATEGIJA

Petletna razvojna strategija skupine Krka je temelj naše prihodnosti.

VEČ

MEDNARODNA PRISOTNOST

Naši izdelki so na voljo po vsem svetu.

VEČ

TRAJNOSTNI RAZVOJ

Uspešni smo šele takrat, ko naš uspeh pozitivno vpliva tudi na naravno in družbeno okolje.

VEČ