Novi izdelki

Z razvojem in registracijo novih in nadgrajenih izdelkov dopolnjujemo ključne skupine izdelkov in pospešeno vstopamo na nova terapevtska področja.

Z38SI-zaposlitev-podrocje-dela-novi-izdelki-Krka-zaposlitev-novi-izdelki-c1640x920-M21

V Sektorju za nove izdelke uvajamo nove in upravljamo obstoječe izdelke. Projekte vodimo od razvojnih faz do registracije in lansiranja novega izdelka na trg ter skrbimo za konkurenčnost izdelkov na trgu.

Na področju medicinskih raziskav in farmakovigilance se ukvarjamo s klinično uporabo zdravil v humani in veterinarski medicini. To pomeni vrednotenje klinične učinkovitosti in varnosti zdravil v njihovem celotnem življenjskem krogu – od idejnega predloga do razvoja novega izdelka in v času, ko je izdelek na trgu.

Na področju registracij pripravljamo registracijsko dokumentacijo, ki mora biti usklajena z zahtevami posameznih trgov, pridobivamo in vzdržujemo dovoljenja za promet za izdelke po vseh trgih, pripravljamo registracijske strategije za vlaganje izdelkov in vodimo registracijske postopke, komuniciramo z regulatornimi oblastmi v posamezni državi in spremljamo zakonodajne spremembe na vseh trgih.

ZAVEZANI SMO NEPREKINJENEMU RAZVOJU.

Več kot 170 razvojnih projektov je usmerjenih v nove izdelke. Prodaja novih izdelkov, torej tistih, ki smo jih na posameznih trgih začeli tržiti v zadnjih petih letih, je v letu 2023 predstavljala 22 % prodaje skupine Krka.

Spoznajte delo na področju novih izdelkov iz zgodb krkašic in krkašev

KATJA ČERPNJAK

KATJA ČERPNJAK


Obvladujemo široko področje dela, kar nam omogoča tudi osebni in strokovni razvoj. Imamo možnosti za napredovanje in karierni razvoj. Delo je interdisciplinarno in timsko, med nami vladata dobro vzdušje in pozitivna energija.

VEČ
KATJA ŠOPAR

KATJA ŠOPAR


Druži nas želja po raziskovanju in nenehnih izboljšavah na področju varnosti, kakovosti in učinkovitosti naših zdravil. Poleg dobrih medsebojnih odnosov nas motivira tudi vodstvo, ki nas spodbuja k samoiniciativnosti ter usmerjenosti v napredek in optimizacijo dela.

VEČ

Raziskujte naprej

Multiparty banner 1

Zakaj delati v Krki?

Skupaj gradimo kulturo medsebojnega zaupanja, spoštovanja, sodelovanja, učenja in odgovornega dela.

Več

PROSTA DELOVNA MESTA

Trenutno razpisana delovna mesta.

Več

Znanost in tehnologija

Zaupanje v Krkina zdravila se začne v naših razvojnih laboratorijih in proizvodnih obratih.

Več