Katja Šopar

samostojna strokovna sodelavka za varnost zdravil, Farmakovigilanca

Z87SI-zaposlitev-zaposleni-Krka-novi-izdelki-katja-sopar-c1640x920-M21

Na področju farmakovigilance sem začela delati že ob koncu študija, po diplomi pa kot pripravnica za samostojno strokovno sodelavko za varnost zdravil.

Na oddelku sledimo varnosti zdravil in spremljamo neželene učinke od začetnih kliničnih študij do registracije ter spremljanja varnosti zdravil na trgu. Poleg natančnosti, organiziranosti, vsakodnevne prilagodljivosti in zanesljivosti smo zelo kooperativni in kolegialni. Druži nas želja po raziskovanju in nenehnih izboljšavah varnosti in kakovosti Krkinih zdravil.

Poleg dobrih medsebojnih odnosov nas motivira dobro vodstvo, ki nam omogoča samoiniciativnost in usmerjenost k napredku ter nas podpira pri optimizaciji dela. Vsak dan sodelujemo tudi s tujimi podjetji in Krkinimi predstavništvi, kar nam omogoča strokovni in osebnostni razvoj. Farmakovigilančno ekipo sestavljajo sodelavke in sodelavci, ki imajo predvsem farmacevtsko, medicinsko in veterinarsko izobrazbo. Naravoslovna smer izobrazbe pa ni pogoj, bolj šteje veselje do opravljanja tega dela.

Raziskujte naprej

Multiparty banner 1

PODROČJE NOVIH IZDELKOV

Vodimo projekte od razvojnih faz do registracije in lansiranja novega izdelka na trg.

VEČ

IZDELKI

S kakovostnimi izdelki omogočamo varno in učinkovito zdravljenje.

VEČ

PROSTA DELOVNA MESTA

Trenutno razpisana delovna mesta.

VEČ