Zavezanost trajnostni rabi naravnih virov postavlja pred nas vedno nove izzive, ki jih uresničujemo s številnimi projekti, aktivnostmi in udeležbo vseh zaposlenih.

VODA

VODA


Voda je za nas zelo dragocen vir, zato rabo rečne in pitne vode dosledno načrtujemo, spremljamo in nadzorujemo.

VEČ
ENERGIJA

ENERGIJA


Vlagamo v rešitve za učinkovito rabo energije in izkoriščanje obnovljivih virov, s čimer udejanjamo odgovornost do naravnega okolja.

VEČ

Raziskujte naprej

Multiparty banner 1

VARUJEMO OKOLJE

Skrb za naravno okolje je ena od naših temeljnih vrednot.

VEČ

V SKRBI ZA VAŠE ZDRAVJE

S strokovnimi nasveti spodbujamo in širimo zavedanje o zdravem načinu življenja.

VEČ

ZMANJŠUJEMO VPLIVE NA OKOLJE

Zavezani smo nenehnemu zmanjševanju vseh vplivov na okolje.

VEČ