Razvoj in raziskave

Razvojno-raziskovalni procesi vključujejo obsežne in zahtevne tehnološke, analizne, predklinične in klinične raziskave in postopke, ki nam omogočajo razvoj izdelkov v inovativnih farmacevtskih oblikah za nova terapevtska področja.

Z54SI-zaposlitev-podrocje-dela-razvoj-in-raziskave-Krka-razvoj-in-raziskave-zdravil-c1640x920-M21

RAZVOJ IN RAZISKAVE ZDRAVIL

V Farmacevtskem razvoju farmacevti ali kemiki razvijamo nove farmacevtske oblike za generična zdravila na recept, zdravila brez recepta, veterinarske izdelke in prehranska dopolnila.

Konkurenca med generičnimi farmacevtskimi podjetji je zelo velika, zato je pomembno, da izstopimo iz množice enakih. To lahko dosežemo s posebno lastnostjo izdelka ali procesa, ki je plod lastnega znanja, kar tudi patentno zaščitimo.

Najpogosteje razvijamo trdne farmacevtske oblike s takojšnjim, zakasnelim ali prirejenim sproščanjem v obliki tablet, filmsko obloženih tablet in kapsul, napolnjenih s peletami, prahom ali granulatom. Manjši del predstavljajo tekoče in poltrdne farmacevtske oblike.

Raziskovalec, ki se ukvarja z razvojem analitike, na osnovi rezultatov različnih analiznih tehnik sodeluje pri načrtovanju in razvoju novih izdelkov ter izboljšavah obstoječih izdelkov. Njegova glavna naloga je razvoj novih analiznih metod in postopkov, uvajanje novih analiznih tehnik ter postavljanje meril kakovosti končnega izdelka in vstopajoče učinkovine.

V Farmakokinetiki in predkliniki testiramo in zagovarjamo kakovost, varnost in učinkovitost Krkinih zdravil.

RAZVOJ IN RAZISKAVE UČINKOVIN

V Razvoju in raziskavah učinkovin skrbimo za razvoj sinteze in tehnoloških postopkov za proizvodnjo učinkovin ter prenos z laboratorijske ravni na pilotno raven. Vzporedno s temi postopki razvijamo analitske metode in pripravo ustreznih delcev učinkovine, da je primerna za vgradnjo v končni izdelek.

Sodelavcem iz drugih organizacijskih enot nudimo strokovno podporo pri vprašanjih, ki zahtevajo kemijsko razlago, kot so postavitev kemijskih mehanizmov, nastanek razpadnih produktov in stabilnost materialov. Za omenjene procese nudimo tudi tehnično podporo.

REZULTATI SODELOVANJA VEČ KOT 800 STROKOVNJAKOV V RAZISKAVAH IN RAZVOJU:

• patentno zaščitene inovacije,
• edinstvena kombinirana zdravila,
• napredne farmacevtske formulacije,
• edinstvene jakosti.

Spoznajte delo na področju razvoja in raziskav iz zgodb krkašic in krkašev

Gregor Ratek

Gregor Ratek


Delo razvojnega tehnologa zahteva pravo mero odgovornosti, hkrati pa tudi kreativnost in drznost.

VEČ
JANIKA SLANC VOVK

JANIKA SLANC VOVK


Naše študije načrtujemo in izvajamo v sodelovanju z zunanjimi partnerji. Poznavanje medkulturnih razlik in načina življenja v Evropi, Ruski federaciji, Severni Ameriki in drugod je poleg strokovnega znanja in dobre komunikacije ključ do uspešnih študij.

VEČ
EVA PUŠAVEC KIRAR

EVA PUŠAVEC KIRAR


Eksperimentiranje v laboratoriju je le košček sestavljanke pri razvoju večstopenjske kemijske sinteze učinkovine.

VEČ
MIHA PLEVNIK

MIHA PLEVNIK


Imamo najnovejšo opremo za večanalitske metode, s katerimi spremljamo kemijske procese.

VEČ

Raziskujte naprej

Multiparty banner 1

Zakaj delati v Krki?

Skupaj gradimo kulturo medsebojnega zaupanja, spoštovanja, sodelovanja, učenja in odgovornega dela.

Več

PROSTA DELOVNA MESTA

Trenutno razpisana delovna mesta.

Več

Znanost in tehnologija

Zaupanje v Krkina zdravila se začne v naših razvojnih laboratorijih in proizvodnih obratih.

Več