Krkina zgodovina sega v leto 1954, ko je mag. Boris Andrijanič v Novem mestu ustanovil Farmacevtski laboratorij Krka.

S stabilno prodajno rastjo, naložbami, številnimi razvojnimi projekti in dobrimi rezultati smo postali eno od vodilnih generičnih farmacevtskih podjetij v svetu.

S PROIZVODNJO ZDRAVIL SMO ZAČELI
V DVEH MAJHNIH LABORATORIJIH

Po ustanovitvi Farmacevtskega laboratorija Krka 23. aprila 1954 se je jeseni istega leta v središču Novega mesta začela redna proizvodnja v dveh majhnih laboratorijih, proizvodnji in pakirnici. Krka se je že v petih letih prebila med pet največjih jugoslovanskih proizvajalcev. V 60. letih prejšnjega stoletja smo proizvodnjo preselili v Ločno. Strateška odločitev o prehodu iz licenčnih izdelkov v proizvodnjo lastnih inovativnih generičnih izdelkov je postavila temelj smeri Krkinega poslovanja v naslednjih desetletjih.

1954–1984

Slide image
1954
Na pobudo mag. Borisa Andrijaniča, direktorja okrajne lekarne v Novem mestu, je bil 23. aprila ustanovljen Farmacevtski laboratorij Krka, ki se je leta 1956 preimenoval v Tovarno zdravil Krka.
Slide image
1959
Vložili smo prvo patentno prijavo za antidiabetik Tolbusal.
Slide image
1962
V Ločni v Novem mestu smo zgradili nov proizvodni obrat z laboratoriji. Zdravila in ostale izdelke smo začeli prodajati na tuje trge.
Slide image
1973, 1974
S priključitvijo zdravilišča Dolenjske Toplice in leto kasneje še Šmarjeških Toplic se je v Krki začel razvoj zdraviliške dejavnosti.
Slide image
1975
Pri ameriškem uradu za hrano in zdravila (FDA) smo pridobili prve registracije za proizvodnjo antibiotikov.
Slide image
1981
Pripravljali smo dokumentacijo za registracijo svojega prvega generičnega zdravila z učinkovino nifedipin. S tem smo začeli uresničevati strateško odločitev, da licenčne izdelke nadomestimo z lastnimi inovativnimi generičnimi izdelki.

POVEČANJE MEDNARODNE PRISOTNOSTI

Širili smo marketinško mrežo ter začeli v tujini ustanavljati podjetja in predstavništva. Vse bolj smo povečevali vertikalno integrirano proizvodnjo. Družbenopolitične spremembe so nas usmerile v premišljen prodor na zahodnoevropske trge. Sredi 90-ih let prejšnjega stoletja smo izvozili že več kot 70 % izdelkov. Krka je postala globalno podjetje z več kot 4500 zaposlenimi in novimi proizvodnimi obrati v Sloveniji, na Poljskem in v Ruski federaciji ter 28 podjetji in predstavništvi v tujini.

1985–2004

Slide image
1985
Delavski svet je za novega predsednika Krkinega poslovodskega odbora imenoval Miloša Kovačiča.
Slide image
1988
Registrirali smo Enap, zdravilo za zniževanje visokega krvnega tlaka, ki je postal evropski standard in je bil več desetletij med Krkinimi prodajno vodilnimi izdelki.
Slide image
1989
Z omeprazolom se je začela nova doba v zdravljenju bolezni, povezanih s čezmernim izločanjem želodčne kisline. Krka je bila med prvimi farmacevtskimi podjetji, ki so zdravnikom omogočila predpisovanje nove molekule.
Slide image
1989, 1990
Registriranih smo imeli že več kot 100 izdelkov v več kot 250 farmacevtskih oblikah.
Slide image
1995
Odprli smo Razvojno-kontrolni center, srce Krkine raziskovalne dejavnosti in zagotavljanja kontrole kakovosti izdelkov. Z njim smo se dokončno usmerili v razvoj lastnih generičnih zdravil.
Slide image
1996
Na trg smo dali svoje prvo zdravilo za zdravljenje zvišanega holesterola Holetar. Od takrat podpiramo uveljavljanje mednarodnih strokovnih smernic za zdravljenje zvišanega holesterola.
Slide image
1996, 1997
Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto je z več kot 90.000 delničarji postala največja delniška družba v državi. Krkine delnice so se uvrstile na Ljubljansko borzo.
Slide image
2001
Na Poljskem smo odprli prvi proizvodno-distribucijski center zunaj slovenskih meja.
Slide image
2001
Registrirali smo Krkin prvi sartan – losartan. Sledili so mu drugi sartani, med njimi valsartan in telmisartan. Sartani in njihove različne kombinacije z drugimi zdravili za zniževanje zvišanega krvnega tlaka predstavljajo eno od najpomembnejših skupin zdravil za zdravljenje zvišanega krvnega tlaka.
Slide image
2002
Na osrednji proizvodni lokaciji v Ločni smo odprli do tedaj največjo naložbo, proizvodni obrat Notol. Z novo pridobitvijo smo pomembno povečali proizvodne zmogljivosti.
Slide image
2003
V Ruski federaciji smo odprli sodobno tovarno za proizvodnjo trdnih oblik zdravil Krka-Rus.

UTRJEVANJE POLOŽAJA MED VODILNIMI GENERIČNIMI FARMACEVTSKIMI PODJETJI

Krka je eno od vodilnih generičnih farmacevtskih podjetij na svetu. Osredotočili smo se na generična zdravila na recept, ki jih proizvajamo pod lastnimi blagovnimi znamkami. Nenehno vlaganje v razvoj in raziskave se kaže v novih izdelkih, s katerimi dosegamo več kot tretjinski delež v skupni prodaji. Od leta 2013 je skoraj polovica krkašev zaposlena v več kot 45 podjetjih in predstavništvih v tujini, ki so organizirana v 6 prodajnih regijah. S svojimi zdravili smo prisotni na več kot 70 trgih, predvsem na območju od Lizbone do Vladivostoka.

2005–

Slide image
2005
Vodenje Krke je prevzel tretji predsednik uprave in generalni direktor Jože Colarič.
Slide image
2005
V tovarni Krka-Farma na Hrvaškem je stekla poskusna proizvodnja, redna pa se je začela leto kasneje.
Slide image
2007
Z odprtjem obrata za proizvodnjo farmacevtskih učinkovin Sinteza 4 v Ločni smo pomembno povečali vertikalno integrirano proizvodnjo.
Slide image
2007
S prevzemom nemškega podjetja TAD Pharma smo začeli delovati na največjem trgu v regiji Zahodna Evropa.
Slide image
2010
S prodajo izdelkov in storitev, ki je bila večja od milijarde evrov, smo dosegli pomemben prodajni mejnik.
Slide image
2010
Že 40. leto zapored smo podelili Krkine nagrade in prejeli visoko državno odlikovanje zlati red za zasluge.
Slide image
2012
Aprila je prvič potekala družbenoodgovorna akcija Krkin teden humanosti in prostovoljstva.
Slide image
2013
S svojim prvim onkološkim zdravilom Meaxin (imatinib) smo vstopili na eno od najhitreje rastočih terapevtskih področij.
Slide image
2015
Začeli smo proizvodnjo v Notolu 2, Krkini največji naložbi z zmogljivostjo 5 milijard končnih izdelkov na leto.
Slide image
2015
Z odprtjem Sinteze 1 v Krškem smo pridobili dodatne zmogljivosti za proizvodnjo zdravilnih učinkovin.
Slide image
2017
V mestu Ningbo na Kitajskem smo skupaj s kitajskim partnerjem ustanovili podjetje Ningbo Krka Menovo.
Slide image
2018
Časnik Finance je Krko razglasil za najboljše proizvodno podjetje v Sloveniji in nam podelil naziv tovarna leta.
Slide image
2019
Odprli smo Razvojno-kontrolni center 4, ključno razvojno naložbo za zagotavljanje kakovosti v naslednjih letih.
Slide image
2020
Prvič smo presegli prodajna mejnika 15 milijard tablet in kapsul ter 1,5 milijarde EUR.
Slide image
2021
Z razglasitvijo najboljših nalog smo zaznamovali 50. Krkine nagrade in prejeli visoko državno odlikovanje red za zasluge.
Slide image
2022
Trajnostno upravljanje skupine Krka smo nadgradili s sprejetjem Trajnostne politike in strateških trajnostnih ciljev.

Raziskujte naprej

Multiparty banner 1

STRATEGIJA RAZVOJA

Petletna strategija razvoja skupine Krka je temelj naše prihodnosti.

VEČ

TRAJNOSTNI RAZVOJ

Uspešni smo šele takrat, ko naš uspeh pozitivno vpliva tudi na naravno in družbeno okolje.

VEČ

ZAPOSLITEV

Skupaj gradimo kulturo medsebojnega zaupanja, spoštovanja, sodelovanja, učenja in odgovornega dela.

VEČ