Kot eden od vodilnih generičnih proizvajalcev uresničujemo cilj proizvajati visokokakovostna, sodobna in cenovno dostopna generična zdravila za zdravljenje razširjenih sodobnih bolezni. Z našimi zdravili se zdravi več kot 50 milijonov bolnikov po vsem svetu.

Bolnikom prilagojena ponudba izdelkov

Bolnikom prilagojena ponudba izdelkov


S ponudbo izdelkov, v kateri več kot polovico predstavljajo zdravila za zdravljenje bolezni srca in žilja, sledimo smernicam Organizacije združenih narodov iz Agende za trajnostni razvoj do leta 2030. Številna inovativna generična kombinirana zdravila, ki združujejo več učinkovin, zdravnikom omogočajo, da lahko predpišejo zdravilo, ki bolniku najbolje pomaga obvladovati bolezen.

Cenovna dostopnost izdelkov

Cenovna dostopnost izdelkov


Kot eden od vodilnih svetovnih generičnih proizvajalcev uresničujemo cilj proizvajati visokokakovostna in cenovno dostopna zdravila za zdravljenje sodobnih bolezni. S svojimi zdravili bolnikom in zdravstvenim blagajnam omogočamo znaten prihranek, zato smo pomemben partner lokalnih zdravstvenih sistemov in bolnikov.

Razvoj in raziskave ter kultura inovativnosti

Razvoj in raziskave ter kultura inovativnosti


Neprekinjeno vlaganje v znanje in najsodobnejšo opremo je ključ za zagotavljanje konkurenčnosti med generičnimi proizvajalci zdravil. Ključne terapevtske skupine stalno dopolnjujemo z razvojem in registracijo novih sodobnih izdelkov. Z uvajanjem najsodobnejših tehnologij zagotavljamo stalno dostopnost izdelkov, njihovo najvišjo kakovost in cenovno konkurenčnost ter razvijamo inovativne izdelke v kompleksnih farmacevtskih oblikah in z dodano vrednostjo za bolnike.

Učinkoviti registracijski postopki

Učinkoviti registracijski postopki


Učinkovit razvojni proces in registracijski postopek sta naša konkurenčna prednost. Omogočata nam, da po preteku patentne zaščite in predhodni pridobitvi dovoljenja za promet, bolnikom že v najkrajšem času ponudimo kakovostna, varna in učinkovita zdravila.

Strokovna podpora zdravstvenim delavcem

Strokovna podpora zdravstvenim delavcem


Zdravstveni delavci so pomembna vez z bolniki, z ažurnimi, razumljivimi, točnimi in uravnoteženimi informacijami o terapevtskih skupinah, zdravljenju in naših izdelkih jim omogočamo strokovno odločitev o najprimernejšem izdelku za njihove bolnike in uporabnike.

Večja ozaveščenost o zdravem življenjskem slogu in prepoznavanje razširjenih bolezni

Večja ozaveščenost o zdravem življenjskem slogu in prepoznavanje razširjenih bolezni


Svoje poslanstvo živeti zdravo življenje udejanjamo z različnimi aktivnostmi s katerimi opozarjamo na zdravstveno problematiko in pomembnost prepoznavanja dejavnikov tveganja za posamezne kronične bolezni, predvsem srčno-žilne in duševne, ter spodbujamo dejavnosti, ki prispevajo k zdravemu načinu življenja.

Zagotavljanje stalne razpoložljivosti zdravil

Zagotavljanje stalne razpoložljivosti zdravil


Zagotavljanje dostopa do zdravil je eden od temeljev naše družbene odgovornosti in pomembno prispeva k temu, da pri bolnikih in neposrednih odjemalcih ohranjamo ugled zanesljivega partnerja.

Cilji

 • Uvajati ključne izdelke za zdravljenje sladkorne bolezni, antiagregacijsko in antikoagulantno zdravljenje ter zdravljenje rakavih bolezni.
 • Vstopati na nove trge.
 • Pri zdravstvenih delavcih podpirati poglabljanje strokovnega znanja o diagnostiki in zdravljenju pogostih nenalezljivih kroničnih bolezni, in sicer tako prek osebnih stikov in izobraževalnih srečanj kot prek sodobnih digitalnih kanalov.
 • Na izbranih segmentih ključnih terapevtskih področij zdravil na recept na posameznih trgih razvijati osnovno zdravljenje ter še neuveljavljene učinkovine in nove pristope k zdravljenju (kombinirana zdravila).
 • Razvijati mobilne aplikacije in druge rešitve s področja digitalnega zdravljenja na izbranih terapevtskih področjih, na katerih smo prisotni s svojimi zdravili.
 • Razvijati mobilne aplikacije in druge digitalne rešitve za pomoč pri hitrejšem odkrivanju bolezni, učinkovitejšem zdravljenju ter za spodbujanje zdravega načina življenja.
 • Kot eden od vodilnih generičnih proizvajalcev in pomemben partner lokalnih zdravstvenih sistemov in prebivalstva omogočati dostop do cenovno ugodnih, visokokakovostnih, varnih, učinkovitih in sodobnih zdravil ter ustvarjati prihranke za zdravstvene sisteme in končne uporabnike.
 • Ohranjati visoko stopnjo inovativnosti, potrjeno s patentnimi prijavami.
 • S stalnim uvajanjem najsodobnejših tehnologij, nenehnimi izboljšavami in spodbujanjem inovativnosti na vseh področjih zagotavljati nemoteno dostopnost izdelkov, njihovo najvišjo kakovost in cenovno konkurenčnost.
 • Z množično inovativno dejavnostjo na vseh področjih zagotavljati stalne izboljšave sistema kakovosti in s tem integriranega sistema vodenja, obenem pa s koristnimi predlogi in izboljšavami ustvarjati prihranke.
 • Upoštevati najnovejša strokovna dognanja in nove zahteve regulatorne zakonodaje (na področju učinkovin in končnih izdelkov) pri pripravi registracijske dokumentacije, registracijskih strategij in vodenju registracijskih postopkov.
 • Ohranjati visoko kakovost registracijske dokumentacije in fleksibilne registracijske postopke.

CILJI DO 2028

Raziskujte naprej

Multiparty banner 1

IZDELKI

S kakovostnimi izdelki omogočamo varno in učinkovito zdravljenje.

VEČ

ZNANOST IN TEHNOLOGIJA

Zaupanje v Krkina zdravila se začne v naših razvojnih laboratorijih in proizvodnih obratih.

VEČ

MEDNARODNA PRISOTNOST

Naši izdelki so na voljo širom po svetu.

VEČ