Partnerstvo in zaupanje gradimo z znanjem, profesionalnim etičnim pristopom in visoko kakovostjo na vseh ravneh poslovanja.

Zaupanje bolnikov, partnerjev in ostalih deležnikov pridobivamo z znanjem, strokovnim in etičnim pristopom ter visoko kakovostjo na vseh ravneh našega poslovanja. Interese deležnikov upoštevamo pri poslovnih odločitvah, kar nam omogoča, da dolgoročno povečujemo vrednost družbe in ustvarjamo vrednost za deležnike.

KRKINI DELEŽNIKI

Delezniki_SI

Bolnikom na več kot 70 trgih zagotavljamo nemoteno oskrbo z inovativnimi, visokokakovostnimi, učinkovitimi in cenovno dostopnimi generičnimi zdravili.

Zaradi razvoja in proizvodnje visokokakovostnih in inovativnih generičnih zdravil smo pomemben partner zdravstvenim delavcem in zdravstvenim sistemom.

Zaposleni so ključ za našo uspešnost, zato v skupini Krka spodbujamo njihov strokovni in osebni razvoj, medsebojno sodelovanje, prenos relevantnih informacij in ustvarjalnost.

Zaposleni_c1640x920

Pri komuniciranju z vlagatelji si prizadevamo za čim večjo odprtost, ažurnost, konsistentnost in obojestransko izmenjavo informacij, kar uresničujemo tudi preko transparentnega poročanja in uresničevanja pravic delničarjev.

Krka med dobavitelji in izvajalci velja za zanesljivega in zaupanja vrednega partnerja. V partnerstvu nas vodi poštenost, zanesljivost in izpolnjevanje dogovorov.

KRKA-CORPO_delivering_M-2_additional_c1640x920

Raziskujte naprej

Multiparty banner 1

VARUJEMO OKOLJE

Skrb za naravno okolje je ena od naših temeljnih vrednot.

VEČ

ODGOVORNI DO DRUŽBENEGA OKOLJA

Podpiramo projekte, povezane z zdravjem in s kakovostjo življenja.

VEČ

INTEGRITETA IN SKLADNOST

Svojo poslovno zgodbo gradimo na integriteti in zavezanosti najvišjim etičnim standardom.

VEČ