Z odločnimi potezami smo v 70 letih poslovanja postali eno od vodilnih generičnih farmacevtskih podjetij na svetu.

Na leto prodamo za več kot 1,8 milijarde EUR izdelkov in storitev. Z našimi kakovostnimi, varnimi in učinkovitimi zdravili se vsak dan zdravi več kot 100 milijonov ljudi v več kot 70 državah. S stabilno prodajno rastjo, naložbami, številnimi razvojnimi projekti in dobrimi rezultati smo zrasli v farmacevtsko skupino, ki jo poleg obvladujoče družbe v Sloveniji sestavljajo številna odvisna podjetja in predstavništva v več kot 45 državah. Z dobrim poslovanjem povečujemo vrednost podjetja, zagotavljamo stabilno dividendno politiko in omogočamo visoko dividendno donosnost.

Kazalniki uspešnosti

1,8 mrd
prodaja
skupine Krka v evrih v letu 2023
504,2 mio
EBITDA
dobiček z amortizacijo v evrih v letu 2023
313,7 mio
čistega dobička
v evrih v letu 2023
7,50 EUR
predlagana dividenda na delnico
13,6 % višja kot leta 2022

STABILNA DIVIDENDNA POLITIKA

Dividende_c1640x920

Krkina povprečna letna dividendna donosnost je v zadnjih desetih letih znašala skoraj 5 %. S to številko izstopamo med generičnimi farmacevtskimi proizvajalci. Prizadevamo si tudi za nenehno medletno rast dividende. V zadnjih desetih letih znaša v povprečju 14,1 %.

Stabilno dividendno politiko načrtujemo tudi v prihodnje. Za dividende bomo ob upoštevanju naložbenih in finančnih potreb skupine Krka namenili najmanj polovico čistega dobička večinskih lastnikov.

MOČAN DENARNI TOK IZ POSLOVANJA

V14SI-vlagatelji-financna-porocila-Krka-banner-D-c2700x1300

V Krki vsako leto ustvarjamo močan denarni tok iz poslovanja. Močan denarni tok kaže na vzdržnost in dobičkonosnost poslovanja in obvladovanje obratnega kapitala ter odseva dobro delovanje poslovnega modela skupine Krka. Močan denarni tok omogoča redno servisiranje vseh tekočih poslovnih obveznosti, investicijskih izdatkov, izdatkov za raziskave in razvoj, izplačilo dividend ter izvajanje programa odkupa lastnih delnic.

STABILNA KAPITALSKA STRUKTURA

AdobeStock_303448308_c1800x1050

Krkino močno finančno pozicijo določata odsotnost dolga in močan denarni tok iz poslovanja. Vsako leto ustvarjamo finančne presežke, delež pa vlagateljem vrnemo v obliki dividend in odkupa lastnih delnic. Denarni presežki podjetju omogočajo aktivnosti na področju investicij, dolgoročnih povezav, prevzemov in nakupov lastnih delnic ter stabilno rast dividendne politike, obenem pa so blažilec, kadar pride do gospodarske nestabilnosti.

Krkini poslovni partnerji cenijo finančno disciplino podjetja. Disciplina in odgovornost do denarja nam omogočata večjo fleksibilnost in odpornost ter podpirata nadaljnjo rast.

TRAJNOSTNI RAZVOJ

TR01SI-trajnostni-razvoj-main-Krka-trajnostni-razvoj-D-c2700x1300

Trajnostni razvoj je ena od Krkinih temeljnih usmeritev. Smo družbenoodgovorno podjetje, ki skrbi za svoje zaposlene ter družbo in okolje, v katerem deluje. Skrbimo za zaščito naravnega okolja in se zavzemamo za visoko korporativno integriteto.

USTVARJAMO INOVATIVNE FARMACEVTSKE OBLIKE IN PROCESE

ZT10SI-znanost-tehnologija-Krka-main-Dosezki-D-c2700x1300

V razvoj zdravil uvajamo nove in izpopolnjene pristope in metode. To nam omogoča, da razvijamo zdravila v kompleksnih farmacevtskih oblikah in jih trgom ponudimo prvi. Zaradi inovativnih postopkov so naši izdelki najsodobnejši, ustrezajo najvišjim standardom kakovosti in so cenovno dostopni.

ŠIROKA PALETA IZDELKOV

I01SI-izdelki-Krka-main-Izdelki-H1-D-c2700x1300

Krkini inovativni izdelki so preizkušeni v vsakdanji klinični praksi in dostopni najširšemu krogu uporabnikov. V Krki imamo bogato ponudbo zdravil za vsa najpomembnejša terapevtska področja – za bolezni srca in žilja, osrednjega živčevja in prebavil ter lajšanje bolečine. Del našega programa je namenjen zdravljenju živali.

Obvladujemo celotno življenjsko pot naših izdelkov

ZT01SI-znanost-tehnologija-Krka-main-Vertikalna-integracija-D-c2700x1300

Poslovni model vertikalne integracije nam omogoča, da je vsak naš izdelek tekom celotnega življenjskega cikla natančno voden in nadzorovan. Le tako lahko bolnikom po vsem svetu zagotavljamo kakovostna, varna in učinkovita generična zdravila z dodano vrednostjo.

Slideshow slide 1

70 LET USPEŠNO URESNIČUJEMO SVOJE STRATEŠKE USMERITVE.

Krka se uvršča v vrh generičnih farmacevtskih podjetij v svetu.

Podatki o poslovanju se spreminjajo. Najnovejši so objavljeni v zadnjem letnem poročilu.

IMATE DODATNA VPRAŠANJA?

Raziskujte naprej

Multiparty banner 1

RAZVOJNA STRATEGIJA

Petletna razvojna strategija skupine Krka je temelj naše prihodnosti.

VEČ

TRAJNOSTNI RAZVOJ

Uspešni smo šele takrat, ko naš uspeh pozitivno vpliva tudi na naravno in družbeno okolje.

VEČ

INTEGRITETA IN SKLADNOST

Svojo poslovno zgodbo gradimo na integriteti in zavezanosti najvišjim etičnim standardom.

VEČ