Kakovost je sinonim za Krko in temelj razvoja in proizvodnje izdelkov. Je strateškega pomena in naša konkurenčna prednost.

Kakovost je vpeta v celoten življenjski cikel naših izdelkov

K zagotavljanju izdelkov najvišje kakovosti stremimo vsi zaposleni v Krki. Skrbno spremljamo celoten življenjski cikel vsakega izdelka – od razvoja do odpreme na trg in ves čas, ko je na voljo za uporabo.

Pomemben del zagotavljanja kakovosti so analize, ki jih izvajamo v najsodobnejših laboratorijih. Preverjamo vhodni material in končne izdelke, ne glede na to, ali so bili proizvedeni pri nas ali pri pogodbenih partnerjih. Delovne procese nenehno optimiziramo in povečujemo laboratorijske zmogljivosti. Le tako lahko trge pravočasno oskrbimo s svojimi izdelki.

Skrbna izbira vhodnega materiala

Sistem kakovosti je vpeljan že pri vhodnem materialu (zdravilnih učinkovinah, pomožnih snoveh, embalažnem materialu), ki ga uporabljamo za izdelavo končnih izdelkov. Pri dobaviteljih izvajamo zunanje presoje in vrednotimo tveganje. Vhodni material preverjamo v kontrolnih laboratorijih, odgovorne osebe pa ocenijo njegovo kakovost in odobrijo uporabo v proizvodnji.

Proizvodnja pod drobnogledom

Proizvodnja zdravilnih učinkovin in končnih farmacevtskih izdelkov poteka po predpisanih postopkih, ki jih dosledno upoštevamo. Vsi proizvodni prostori in oprema so ustrezno kvalificirani, osebje pa visoko usposobljeno. Proizvodnjo vsake serije izdelka pozorno spremljamo ter natančno pregledamo pripadajočo proizvodno in analizno dokumentacijo. Tako lahko potrdimo, da so naši izdelki proizvedeni v skladu s predpisanimi postopki in smernicami dobrih praks in da ustrezajo zahtevam za pridobitev dovoljenj za promet.

Strokovna ocena pred odpremo na trg

Vse serije izdelkov so preverjene in ocenjene v skladu s standardi dobre proizvodne prakse in registracijskimi zahtevami. Ocenjujejo jih osebe, ki so odgovorne za sproščanje izdelkov na trg. Pri tem upoštevajo zakonodajo držav, v katerih jih tržimo. Ko je njihova kakovost potrjena, se zaloge v skladiščih sprostijo in izdelki so pripravljeni za transport do veletrgovcev oziroma kupcev.

Prek odzivov do izboljšav

Nenehno spremljamo odzive trgov in varnost naših izdelkov pri vsakodnevni uporabi ter potrjujemo njihovo kakovost v celotnem roku uporabnosti. Uporabniki naših izdelkov so vedno na prvem mestu – od razvoja, ko zaznavamo njihove potrebe, do uporabe, ko spremljamo njihove izkušnje. Tako ohranjamo zaupanje in zato ostajamo med vodilnimi proizvajalci generičnih zdravil na svetu. Skrb za varnost in kakovost naših izdelkov se nikoli ne konča.

Raziskujte naprej

Multiparty banner 1

VRHUNSKA TEHNOLOGIJA

Kakovost, varnost in učinkovitost naših zdravil zagotavljamo z uporabo najsodobnejše tehnologije.

VEČ

IZDELKI

S kakovostnimi izdelki omogočamo varno in učinkovito zdravljenje.

VEČ

TRAJNOSTNI RAZVOJ

Uspešni smo šele takrat, ko naš uspeh pozitivno vpliva tudi na naravno in družbeno okolje.

VEČ