Kakovost vključujemo v vse faze razvoja in proizvodnje izdelkov do zadnje kontrole pred odpremo na trg. Spremljamo jo v celotnem življenjskem ciklu vsakega izdelka.

Kakovost je strateškega pomena in je naša konkurenčna prednost. To zavedanje krepimo tudi pri zaposlenih in pogodbenih partnerjih.

Nadzor regulatornih organov

Krkin sistem kakovosti je pod strogim nadzorom regulatornih organov. S tem vzdržujemo certifikate dobre proizvodne prakse (GMP), ki potrjujejo, da proizvodnja zdravil in učinkovin poteka v skladu z zakonodajnimi načeli in smernicami ter dobrimi praksami v farmacevtski industriji. Uspešno opravljene inšpekcije nam poleg pridobitve certifikatov omogočajo tudi registracijo novih izdelkov in vzdrževanje dovoljenj za njihovo prodajo.

Kakovost vključujemo že v najzgodnejše faze razvoja

Že v razvojni fazi izdelka zagotavljamo upoštevanje dobrih praks. V delovne procese sproti vključujemo tudi novosti v zakonodaji.

Skrbno načrtujemo izbiro vhodnih materialov

Tudi za zdravilne učinkovine, pomožne snovi in embalažne materiale imamo vpeljan sistem kakovosti, ki ga redno vzdržujemo. Vse se začne pri dobaviteljih, kjer stalen nadzor izvajamo z zunanjimi presojami in vrednotenjem tveganj. Vhodne materiale preverjamo že v kontrolnih laboratorijih, odgovorne osebe pa ocenijo njihovo kakovost in odobrijo uporabo v proizvodnji.

Kakovost potrjujemo v najsodobnejših laboratorijih

Z njimi so opremljene številne Krkine proizvodne lokacije. V njih s fizikalno-kemijskimi in drugimi analiznimi metodami preverjamo kakovost izdelkov, polizdelkov in medizdelkov, zdravilnih učinkovin, vhodnih materialov, ki so bili proizvedeni bodisi pri nas ali pri naših pogodbenih partnerjih in dobaviteljih.

Nenehno optimiziramo delovne procese in povečujemo laboratorijske zmogljivosti, da lahko pravočasno izvajamo analize. S tem zagotavljamo nemoteno oskrbo z izdelki, dosledno izpolnjevanje zakonodajnih zahtev in doseganje poslovnih ciljev.

Proizvodnja pod drobnogledom

Stalno nadzorujemo tudi procese v proizvodnji učinkovin in končnih farmacevtskih izdelkov. Vsa proizvodnja poteka po predpisanih postopkih. Vsi proizvodni prostori in oprema so ustrezno kvalificirani, osebje pa visoko usposobljeno. Pri vsaki seriji izdelkov opravimo kontrolo kritičnih faz proizvodnih procesov ter natančno pregledamo proizvodno in analizno dokumentacijo. Le tako lahko potrdimo, da so naši izdelki proizvedeni v skladu s predpisanimi postopki in smernicami dobrih praks in da ustrezajo zahtevam za pridobitev dovoljenj za promet.

Zadnja kontrola pred odpremo na trg

Vse serije izdelkov so preverjene in ocenjene v skladu s standardi dobre proizvodne prakse, registracijskimi zahtevami in zahtevami nosilcev registracijskih odločb. Ocenjujejo jih osebe, ki so odgovorne za sproščanje izdelkov na trg. Pri tem upoštevajo zakonodajo držav, v katerih jih tržimo. Ko je njihova kakovost potrjena, se zaloge v skladiščih sprostijo in izdelki so pripravljeni za transport do veletrgovcev oziroma kupcev.

Kakovost izdelkov na trgu spremljamo v njihovem celotnem življenjskem ciklu. Podatke o njihovi varnosti zbiramo že v obdobju pred registracijo in po njej oziroma pri vsakodnevni uporabi. Ocenjujemo različna tveganja in koristne učinke izdelkov ter izvajamo ukrepe za obvladovanje tveganj. Spremljamo odzive trgov, kontroliramo kakovost izdelkov v celotnem roku uporabe in uvajamo izboljšave (npr. sprememba tehnološkega postopka, specifikacija izdelka).

Raziskujte naprej

Multiparty banner 1

VRHUNSKA TEHNOLOGIJA

Kakovost, varnost in učinkovitost naših zdravil zagotavljamo z uporabo najsodobnejše tehnologije.

VEČ

IZDELKI

S kakovostnimi izdelki omogočamo varno in učinkovito zdravljenje.

VEČ

TRAJNOSTNI RAZVOJ

Uspešni smo šele takrat, ko naš uspeh pozitivno vpliva tudi na naravno in družbeno okolje.

VEČ