Trajnostni razvoj je ena od naših temeljnih usmeritev. Zavedamo se, da smo uspešni, kadar ima naš uspeh tudi pozitiven vpliv na naravno in družbeno okolje.

Z mislijo na prihodnje rodove izvajamo aktivnosti in projekte, prek katerih vlagamo v družbeno okolje, spodbujamo mlade talente in predstavljamo zgled korporativnega upravljanja.

Trajnostna politika

Trajnostna politika je osrednji dokument strateškega trajnostnega upravljanja skupine Krka na okoljskem (E), družbenem (S) in področju korporativnega upravljanja (G). Določa naša temeljna načela in prizadevanja za trajnostno poslovanje, ki jih zasledujemo pri svojem poslovanju in odnosu z različnimi skupinami deležnikov.

POVZETEK STRATEŠKIH
ESG-CILJEV

TRAJNOSTNA POLITIKA

Skupine bistvenih
trajnostnih tem


Naša osnovna skrb je namenjena bolnikom, katerim nemoteno zagotavljamo inovativna, visokokakovostna in dostopna generična zdravila. Potrebe vseh naših déležnikov in družbenega okolja poskušamo razumeti v stalnem in proaktivnem dialogu.

Vpliv skupine Krka se najbolj občuti na sedmih bistvenih trajnostnih področjih strategije ESG (Environment – okolje, Social – družba in Governance – upravljanje), ki hkrati močno vplivajo na naš dolgoročni strateški potencial za uresničevanje poslovnih ciljev.

Slide image

Slide image

Slide image

Slide image

Slide image

Slide image

ZAGOTAVLJANJE DOSTOPA DO ZDRAVIL

je najvišja raven naše družbene odgovornosti.

OKOLJE

OKOLJE


Zavezali smo se k nenehnemu zmanjševanju vseh vplivov na okolje. Tako zagotavljamo zdravo življenjsko okolje za zaposlene in širšo okolico.

Več
DRUŽBENA ODGOVORNOST

DRUŽBENA ODGOVORNOST


Verjamemo v znanje, delo in sodelovanje, zato spodbujamo razvoj mladih talentov in podpiramo delovanje številnih klubov, društev in ustanov.

VEČ
INTEGRITETA IN SKLADNOST

INTEGRITETA IN SKLADNOST


Poslujemo preudarno, z razumevanjem in upoštevanjem dolgoročnih vplivov gospodarskih dejavnosti na celotno družbeno okolje.

VEČ

OSREDNJI SDG-CILJI, H KATERIM S SVOJIM DELOVANJEM PRISPEVA SKUPINA KRKA

Prizadevamo si za uresničevanje trajnostnih ciljev Združenih narodov in povečevanje pozitivnega vpliva skupine Krka na okolje in deležnike. Naše delovanje je usmerjeno k 8 od skupno 17 ciljem Agende 2030 za trajnostni razvoj. Ključnega pomena je 3. cilj (zdravje in dobro počutje), h kateremu lahko s svojo temeljno dejavnostjo največ prispevamo.

ESG_globalni_cilji_III

Raziskujte naprej

Multiparty banner 1

ZAPOSLITEV

Skupaj gradimo kulturo medsebojnega zaupanja, spoštovanja, sodelovanja, učenja in odgovornega dela.

VEČ

ZNANOST IN TEHNOLOGIJA

Zaupanje v Krkina zdravila se začne v naših razvojnih laboratorijih in proizvodnih obratih.

VEČ

IZDELKI

S kakovostnimi izdelki omogočamo varno in učinkovito zdravljenje.

VEČ