Trajnostni razvoj je ena od naših temeljnih usmeritev. Zavedamo se, da smo uspešni, kadar ima naš uspeh tudi pozitiven vpliv na naravno in družbeno okolje.

Z mislijo na prihodnje rodove izvajamo aktivnosti in projekte, prek katerih vlagamo v družbeno okolje, spodbujamo mlade talente in predstavljamo zgled korporativnega upravljanja.

Trajnostna politika

Trajnostna politika je osrednji dokument strateškega trajnostnega upravljanja skupine Krka na okoljskem (E), družbenem (S) in področju korporativnega upravljanja (G). Določa naša temeljna načela in prizadevanja za trajnostno poslovanje, ki jih zasledujemo pri svojem poslovanju in odnosu z različnimi skupinami deležnikov.

Medsebojno povezovanje poslovnega modela in strategije skupine Krka nam omogoča učinkovitejše prepoznavanje Krkinih vplivov, trajnostnih tveganj in priložnosti ter njihovo učinkovito strateško upravljanje.

POVZETEK STRATEŠKIH
ESG-CILJEV

TRAJNOSTNA POLITIKA

Skupine bistvenih
trajnostnih tem


Naša osnovna skrb je namenjena bolnikom, katerim nemoteno zagotavljamo inovativna, visokokakovostna in dostopna generična zdravila. Potrebe vseh naših déležnikov in družbenega okolja poskušamo razumeti v stalnem in proaktivnem dialogu.

Vpliv skupine Krka se najbolj občuti na šestih bistvenih trajnostnih področjih strategije ESG (Environment – okolje, Social – družba in Governance – upravljanje), ki hkrati močno vplivajo na naš dolgoročni strateški potencial za uresničevanje poslovnih ciljev.

Slide image
Slide image
Slide image
Slide image
Slide image
Slide image

PROCES OPREDELJEVANJA BISTVENOSTI

Zaupanje deležnikov gradimo z njihovim vključevanjem, razumevanjem ter obravnavanjem njihovih pričakovanj in informacij, ki jih pridobimo z njihovimi odzivi in pobudami. Te upoštevamo v svojih strateških usmeritvah in vsakodnevnem poslovanju, ki je naravnano v ustvarjanje trajne vrednosti za deležnike in družbo.

Krkino poslanstvo je ljudem omogočiti zdravo in kakovostno življenje. To je mogoče dosegati le z dolgoročnim uravnoteženim trajnostnim razvojem, ki zagotavlja ohranjanje zdravega in čistega okolja za sedanje in prihodnje rodove. Pri uresničevanju svojega poslanstva v ospredje postavljamo opredeljene bistvene trajnostne (ESG) teme, predvsem kakovost izdelkov in varnost bolnikov ter dostopno zdravljenje. Naše poslanstvo, vizija in vrednote so temelj naših upravljavskih procesov in poslovnih odločitev ter nam omogočajo uresničevanje poslovne strategije, doseganje dolgoročnih strateških ciljev in ustvarjanje vrednosti za deležnike.

Dvojna matrika bistvenosti trajnostnih področij
skupine Krka

dvojna-matrika-si-esg-d-w800

OSREDNJI SDG-CILJI, H KATERIM S SVOJIM DELOVANJEM PRISPEVA SKUPINA KRKA

Prizadevamo si za uresničevanje trajnostnih ciljev Združenih narodov in povečevanje pozitivnega vpliva skupine Krka na okolje in deležnike. Naše delovanje je usmerjeno k 8 od skupno 17 ciljem Agende 2030 za trajnostni razvoj. Ključnega pomena je 3. cilj (zdravje in dobro počutje), h kateremu lahko s svojo temeljno dejavnostjo največ prispevamo.

ESG_globalni_cilji_III
NARAVNO OKOLJE

NARAVNO OKOLJE


Zavezani smo k nenehnemu zmanjševanju vplivov na naravno okolje ter učinkovito upravljanje z naravnimi viri in energijo. Tako zagotavljamo zdravo življenjsko okolje za zaposlene, širšo družbeno okolje in prihodnje rodove.

Več
DRUŽBENO OKOLJE

DRUŽBENO OKOLJE


Bolnikom zagotavljamo kakovostna, varna, učinkovita in cenovno dostopna zdravila. Skrbimo za razvoj in upravljanje talentov ter zdravje, varnost in dobro počutje sodelavcev. Nenehno vlagamo v razvoj in gradimo kulturo inovativnosti. Spodbujamo mlade raziskovalce, podpiramo delovanje številnih klubov, društev ter ustanov in prispevamo za dobrobit lokalnih skupnosti.

VEČ
KORPORATIVNO UPRAVLJANJE

KORPORATIVNO UPRAVLJANJE


Skrbimo za razvoj dobrih praks vodenja in poslovanja ter varujemo načela skladnosti, integritete in transparentnosti.

VEČ

Raziskujte naprej

Multiparty banner 1

ZAPOSLITEV

Skupaj gradimo kulturo medsebojnega zaupanja, spoštovanja, sodelovanja, učenja in odgovornega dela.

VEČ

ZNANOST IN TEHNOLOGIJA

Zaupanje v Krkina zdravila se začne v naših razvojnih laboratorijih in proizvodnih obratih.

VEČ

IZDELKI

S kakovostnimi izdelki omogočamo varno in učinkovito zdravljenje.

VEČ