Zavezani smo k nenehnemu zmanjševanju vplivov na naravno okolje ter učinkovito upravljanje z naravnimi viri in energijo. Tako zagotavljamo zdravo življenjsko okolje za zaposlene, širše družbeno okolje in prihodnje rodove.

Krkin vpliv na naravno okolje obvladujemo preko upravljanja bistvenih okoljskih trajnostnih tem:

  • obvladovanje emisij ogljika,
  • ravnanje z odpadki,
  • učinkovita raba energije in naravnih virov,
  • upravljanje nevarnih snovi,
  • obvladovanje celotnega življenjskega cikla izdelkov.

Okoljski dosežki

Varovanje okolja
11 mio
EUR za varstvo okolja
45.000 t
manj posrednih emisij
94 %
odpadkov, predanih v predelavo in energetsko izrabo

Podatki so za leto 2023.

STRATEGIJA, OKOLJSKA POLITIKA IN CILJI

STRATEGIJA, OKOLJSKA POLITIKA IN CILJI


Z veliko odgovornostjo sledimo Krkini petletni strategiji upravljanja z okoljem in postavljenim ciljem.

VEČ
NARAVNI VIRI

NARAVNI VIRI


Zavezanost k trajnostni rabi naravnih virov postavlja pred nas vedno nove izzive, ki jih uresničujemo s številnimi projekti, aktivnostmi in udeležbo vseh zaposlenih.

VEČ
OKOLJSKI VPLIVI

OKOLJSKI VPLIVI


Zdravje človeka je neločljivo povezano z zdravjem Zemlje. Če hočemo zaščititi prvo, moramo zaščititi tudi drugo. In če želimo, da naš planet ostane čim bolj zdrav za vsa živa bitja, moramo k temu prispevati vsi.

VEČ

Informacija o nevarnosti večje nesreče

Zavedamo se, da smo odgovorni za obvladovanje večjih nesreč, zato si z uporabo najboljše razpoložljive tehnike na področju gradnje, opreme, tehnologije in protipožarne zaščite ter drugimi ukrepi prizadevamo, da v obratih ne bi prišlo do večje nesreče in da bi bile škodljive posledice morebitne večje nesreče čim manjše.

Raziskujte naprej

Multiparty banner 1

ODGOVORNI DO DRUŽBENEGA OKOLJA

Zavedamo se, da naši prispevki družbenemu okolju vplivajo na uspešno poslovanje in razvoj podjetja.

VEČ

ZNANOST IN TEHNOLOGIJA

Zaupanje v Krkina zdravila se začne v naših razvojnih laboratorijih in proizvodnih obratih.

VEČ

V SKRBI ZA ZDRAVJE

S strokovnimi nasveti spodbujamo in širimo zavedanje o zdravem načinu življenja.

VEČ