Znanje je v Krki vrednota. Zaposleni skupaj oblikujemo dinamično in razvojno usmerjeno okolje, v katerem mladi pridobivajo pomembne izkušnje in veščine. Prepoznavamo talente, na njih gradimo prihodnost in jim pomagamo, da se lahko razvijejo v vrhunske strokovnjake.

Zaposlovanje, razvoj in upravljanje talentov

Zaposlovanje, razvoj in upravljanje talentov


Krkine vrednote nas usmerjajo pri postavljanju ciljev in doseganju rezultatov ter sodelovanju z zaposlenimi, njihovem vodenju in razvoju njihovih potencialov.

Raznovrstnost, vključevanje in sodelovanje zaposlenih

Raznovrstnost, vključevanje in sodelovanje zaposlenih


Skupaj gradimo kulturo medsebojnega zaupanja, spoštovanja, sodelovanja in timskega dela, nenehnega učenja ter odgovornega, učinkovitega in trajnostnega delovanja.

Varnost, zdravje in dobro počutje sodelavcev

Varnost, zdravje in dobro počutje sodelavcev


Med zaposlenimi promoviramo zdrav življenjski slog ter krepimo zavedanje o pomenu varnosti in zdravja pri delu.

Cilji

  • Ohraniti spolno uravnoteženost med vsemi zaposlenimi in med zaposlenimi na vodilnih mestih ter nadaljevati politiko enakih možnosti zaposlitve ne glede na spol, vero, raso in starost.
  • Povečevati zavedanje o pomenu trajnostnih vidikov in trajnostnega poslovanja z načrtnim izobraževanjem zaposlenih ter notranjimi in zunanjimi pobudami.
  • Z učinkovitim izvajanjem varnostnih ukrepov in zmanjševanjem tveganj dosegati nenehno zmanjševanje števila poškodb pri delu, poklicnih bolezni in drugih izrednih dogodkov.

CILJI DO 2028

Raziskujte naprej

Multiparty banner 1

ZAPOSLITEV

Ste pripravljeni na kreativno kariero?

VEČ

ZAKAJ DELATI V KRKI?

Skupaj gradimo kulturo medsebojnega zaupanja, spoštovanja, sodelovanja, učenja in odgovornega dela.

VEČ

PREDSTAVITEV

Naši vodili sta dolgoročni trajnostni razvoj in graditev zaupanja z družbo.

VEČ