Področja dela

Iščemo strokovnjake z različno izobrazbo. Ključni so predvsem farmacevti, kemiki, zdravniki, veterinarji, strojniki, elektrotehniki, informatiki, ekonomisti. Delo opravljajo na različnih področjih, ki jih podrobneje predstavljajo
naše sodelavke in sodelavci.

RAZVOJ IN RAZISKAVE

RAZVOJ IN RAZISKAVE


Za kakovost, varnost in učinkovitost Krkinih izdelkov skrbi 1700 strokovnjakov z več kot 30 naravoslovnih in tehničnih področij.

več
NOVI IZDELKI

NOVI IZDELKI


V Sektorju za nove izdelke vodimo projekte od razvojnih faz do registracije in lansiranja novega izdelka na trg ter skrbimo za konkurenčnost Krkinih izdelkov na trgih.

več
PROIZVODNJA

PROIZVODNJA


Farmacevt, kemijski tehnolog ali kemijski inženir je v proizvodnji zdravil ali učinkovin ne glede na delovno mesto v osnovni vlogi vedno tehnolog. Njegova naloga je zagotoviti ponovljivo izdelavo kakovostnega, varnega in učinkovitega zdravila v industrijskem merilu in pripadajočo dokumentacijo.

več
OSKRBNA VERIGA

OSKRBNA VERIGA


Delo v oskrbni verigi zahteva multidisciplinarnost, poznavanje proizvodnih procesov in razumevanje mednarodnega okolja, v katerem delujejo dobavitelji in proizvajalci.

več
UPRAVLJANJE KAKOVOSTI

UPRAVLJANJE KAKOVOSTI


Skrbimo za implementacijo, vzdrževanje in nadzor sistema upravljanja kakovosti ter njihovo usklajenost z veljavno zakonodajo na področju zdravil v Sloveniji, državah EU ter ostalih državah, kjer tržimo svoje izdelke.

več
MARKETING

MARKETING


V Marketingu in razvejani marketinško-prodajni mreži v Sloveniji in tujini pripravljamo, usmerjamo in izvajamo marketinške aktivnosti. S tem prispevamo k uveljavljanju Krkinih blagovnih znamk.

več
PRODAJA

PRODAJA


Osnovna naloga zaposlenih v Prodaji je zagotavljanje najboljše možne in s tržnim povpraševanjem skladne prodaje in distribucije izdelkov.

več
INŽENIRING IN TEHNIČNE STORITVE

INŽENIRING IN TEHNIČNE STORITVE


Nenehno vlaganje v proizvodne, razvojno-raziskovalne in druge zmogljivosti nam omogoča rast. Sodobno tehnološko proizvodnjo zagotavljamo doma in po svetu.

več
INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA


Na področju informacijske tehnologije sodelujemo pri razvoju, uvajanju in zagotavljanju delovanja informacijskih sistemov, ki podpirajo poslovne, proizvodne in infrastrukturne procese v podjetju.

več
KORPORATIVNA EKONOMIKA

KORPORATIVNA EKONOMIKA


Na področju ekonomike smo odgovorni za poslovanje skupine Krka z vidika računovodstva, kontrolinga, poslovnega informiranja in razvoja poslovne informatike.

več

Zgodbe zaposlenih

Slide image

DEJAN JANJILOVIĆ, KORPORATIVNA EKONOMIKA

Digitalizacija postaja sestavni del konkurenčnosti poslovnega modela vsakega podjetja. V naši službi se vsi sodelavci pojavljamo v vlogi arhitekta poslovnih rešitev, vodje projektov, svetovalca in tudi uporabnika. Smo most med programerji in končnimi uporabniki.
Slide image

SIMON PAVLIN, INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

Ekipa področja Informacijska tehnologija smo velika mednarodna družina, ki odlično sodeluje. Krka nam omogoča, da se izobražujemo, tako nadgrajujemo znanje na svojem delovnem področju in se spoznavamo z različnimi vidiki dela, ki prispevajo tudi k osebnemu razvoju.
Slide image

SIMON ERRI PANTAR, INŽENIRING IN TEHNIČNE STORITVE

Delo v tujini je svojevrsten izziv, saj se srečaš s popolnoma novim okoljem in jezikom, a hkrati odpira širši pogled in ponuja neprecenljive življenjske in delovne izkušnje.
Slide image

JASNA MEŠKO OBRETAN, MARKETING

Kot vodja blagovnih znamk moram razumeti trg, ga raziskati, načrtovati strategijo razvoja blagovne znamke, pripraviti taktiko promocije, da jo na trgih lahko prilagodijo in uresničujejo.
Slide image

KATJA ČERPNJAK, SEKTOR ZA NOVE IZDELKE

Obvladujemo široko področje, kar nam omogoča tudi osebni in strokovni razvoj ter možnosti za napredovanje in razvoj kariere. Delo je interdisciplinarno in timsko, med nami je dobro vzdušje in pozitivna energija.
Slide image

MANCA ARBAJTER, OSKRBNA VERIGA

Od začetka se udeležujem različnih oblik izobraževanja v Krki, med drugim tudi Krkine šole vodenja. Vse to mi omogoča širši pogled na poslovanje in delo z ljudmi. Za vsak izziv je možno najti rešitev. Pot do nje je včasih lažja, včasih težja, vendar obstaja.
Slide image

ERIKA NADLUČNIK, PRODAJA

Začetki so običajno vedno težki, ampak ob sodelavcih in vodji, ki so mi z veseljem in potrpežljivostjo predajali svoje znanje, sem se v kratkem času uvedla v delo, v katerem danes neizmerno uživam. Moj cilj je, da kupci v naših storitvah in ne nazadnje naših izdelkih prepoznajo dodano vrednost.
Slide image

URŠKA FABJAN, PROIZVODNJA

Takoj po zaključku srednje poklicne šole kemijske smeri sem se zaposlila v Krki kot perica operaterka na polnjenju infuzijskih raztopin. Sodelavci v obratu so imeli ogromno znanja in izkušenj. Bili so moji vzorniki.
Slide image

GREGOR RATEK, RAZVOJ IN RAZISKAVE ZDRAVIL

Delo razvojnega tehnologa zahteva pravo mero odgovornosti, hkrati pa tudi kreativnost in drznost. Vsekakor omogoča, da posameznik doseže svoj potencial in ga s številnimi izobraževanji v Krki in izven nje lahko tudi preseže. Pri tem ima ključno vlogo zanesljivo, povezovalno in ambiciozno delovno okolje.
Slide image

EVA PUŠAVEC KIRAR, RAZVOJ IN RAZISKAVE UČINKOVIN

Eksperimentiranje v laboratoriju je le košček sestavljanke pri razvoju večstopenjske kemijske sinteze učinkovine.
Slide image

URŠKA PATE, UPRAVLJANJE KAKOVOSTI

Delo na področju kakovosti čutim kot osebno poslanstvo in zavezo do naših uporabnikov, da jim zagotovimo kakovostna, varna in učinkovita zdravila.
Slide image

IGOR NOVAK, KORPORATIVNA EKONOMIKA

Dan ni enak dnevu. V ponedeljek lahko zagotovimo vse za ustanovitev in delovanje novega hčerinskega podjetja, v torek pa smo nenadoma soočeni s prilagajanjem na novo situacijo v državi. Po trgih iščemo rešitve, kako optimizirati procese, istočasno pa smo vključeni v oblikovanje strategije skupine Krka.
Slide image

SREČKO ZUPANČIČ, INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

S sodelovanjem v projektnih timih sem spoznal področja marketinga, prodaje in proizvodnje. Krka mi je omogočila, da sem vse svoje znanje in izkušnje še nadgradil.
Slide image

ALEŠ KAUČIČ, MARKETING

Sem (centralni) vodja marketinga, odgovoren za delovanje marketinške ekipe na posameznih trgih. Všeč mi je, da je delo odgovorno in dinamično, res pa zahteva proaktivno, samostojno in ambiciozno osebo, ki je sposobna delati timsko, voditi ljudi in jih motivirati.
Slide image

KATJA ŠOPAR, SEKTOR ZA NOVE IZDELKE

Druži nas želja po raziskovanju in nenehnih izboljšavah na področju varnosti, kakovosti in učinkovitosti naših zdravil. Poleg dobrih medsebojnih odnosov nas motivira tudi vodstvo, ki nam omogoča samoiniciativnost, usmerjenost k napredku in optimizaciji dela.
Slide image

PETRA SMERKE, OSKRBNA VERIGA

Načrtovanje oskrbe je področje, kjer dan ni enak dnevu, vse naše aktivnosti pa se močno prepletajo z aktivnostmi v drugih organizacijskih enotah. Moje delo je zato odlična priložnost za spoznavanje delovanja podjetja doma in v tujini.
Slide image

DAVID ZUPANČIČ, PRODAJA

Pri razvoju kariere v Krki sem pridobil novo znanje in izkušnje, z ekipo sodelavcev doma in v tujini pa smo razvili visoko stopnjo zaupanja in sodelovanja. Kot vodja podjetja v tujini se vsak dan soočam z izzivi trga, za katere lahko v Krkinem dinamičnem poslovnem okolju vedno najdem ustrezne rešitve.
Slide image

ALEŠ GOLJA, PROIZVODNJA

V obdobju enega leta sem prek mentorja dobro spoznal delovno okolje in postavil temelje za nadaljnje delo. Že v uvajalnem obdobju sem opazil zelo pozitiven pristop, medsebojno spoštovanje in sodelovanje zaposlenih.
Slide image

JANIKA SLANC VOVK, RAZVOJ IN RAZISKAVE ZDRAVIL

Naše študije načrtujemo in izvajamo v sodelovanju z zunanjimi partnerji. Poznavanje medkulturnih razlik in načina življenja v Evropi, Rusiji, Severni Ameriki in drugod je poleg strokovnega znanja in dobre komunikacije ključ do uspešnih študij.
Slide image

MIHA PLEVNIK, RAZVOJ IN RAZISKAVE UČINKOVIN

Opremljeni smo z najnovejšo opremo za večanalitske metode, s katerimi spremljamo kemijske procese.
Slide image

KRISTJAN KRAŠEVEC, UPRAVLJANJE KAKOVOSTI

Delam na področju pogodbenega sodelovanja, v okviru katerega vsak dan komuniciram s številnimi pogodbenimi partnerji z različnih kontinentov. Moj vsakdanjik je zelo dinamičen, saj se srečujem z novimi izzivi, različnimi kulturami in navadami.

Raziskujte naprej

Multiparty banner 1

ZAKAJ DELATI V KRKI?

Skupaj gradimo kulturo medsebojnega zaupanja, spoštovanja, sodelovanja, učenja in odgovornega dela.

VEČ

KAKO SE LAHKO PRIDRUŽIM?

Prijavite se na prosta delovna mesta ali pa se vpišite v splošno bazo kandidatov.

VEČ

TRAJNOSTNI RAZVOJ

Uspešni smo šele takrat, ko naš uspeh pozitivno vpliva tudi na naravno in družbeno okolje.

VEČ