Urška Pate

odgovorna oseba za sproščanje zdravil, Upravljanje kakovosti

Z99SI-zaposlitev-zaposleni-Krka-upravljanje-kakovosti-urska-pate-c1640x920-M21

V Krki sem se zaposlila po končanem študiju farmacije, in sicer kot samostojna strokovna sodelavka v Službi za zagotavljanje kakovosti na mednarodnem področju, zdaj pa delam na področju zagotavljanja kakovosti trdnih oblik zdravil.

Odgovorna sem za spremljanje in raziskovanje povratnih informacij o kakovosti naših izdelkov, ki jih dobimo od kupcev, strokovne javnosti in regulatornih organov.

Vsak dan sem v stiku s Krkinimi podjetji in predstavništvi, s kupci oziroma partnerji in pristojnimi organi za zdravila. Sodelujem v interdisciplinarnih strokovnih skupinah. Delo na področju zagotavljanja kakovosti trdnih oblik je usmerjeno v zagotavljanje kakovosti serij zdravil. Nadziramo proizvodni proces za vsako serijo izdelka, skrbimo za skladnost dokumentacije in sprejemamo odločitve o sprostitvi posamezne serije na trg. Odgovorni smo, da procesi potekajo v skladu s smernicami dobre proizvodne prakse in z drugimi standardi ter da se upoštevajo vsa določila registracijske dokumentacije in dovoljenja za promet. Delo na področju kakovosti čutim kot osebno poslanstvo in zavezo do naših uporabnikov, da jim zagotavljamo kakovostna, varna in učinkovita zdravila.

Raziskujte naprej

Multiparty banner 1

PODROČJE UPRAVLJANJA KAKOVOSTI

Kakovost je naša zaveza, z njo se srečujemo na vsakem koraku.

VEČ

ZNANOST IN TEHNOLOGIJA

Zaupanje v Krkina zdravila se začne v naših razvojnih laboratorijih in proizvodnih obratih.

VEČ

PROSTA DELOVNA MESTA

Preverite trenutno razpisana delovna mesta.

VEČ