Korporativna ekonomika

Na področju korporativne ekonomike smo odgovorni za poslovanje skupine Krka z vidika računovodstva, kontrolinga,
poslovnega informiranja in razvoja poslovne informatike.

Z22SI-zaposlitev-podrocja-dela-ekonomika-Krka-ekonomija-c1640x920-M21

Sodelujemo pri celovitem upravljanju in razvijanju procesov korporativne ekonomike poslovanja skupine Krka, z organizacijskimi enotami pa pri upravljanju virov za doseganje čim večje dobičkonosnosti.

Z zagotavljanjem verodostojnih, kakovostnih in pravočasnih informacij Krkino vodstvo in organizacijske enote podpiramo pri odločanju.

Naloge na področju korporativne ekonomike

  • Načrtovanje in pripravljanje plana poslovanja skupine Krka v skladu z veljavno strategijo in usmeritvami vodstva.
  • Spremljanje vsebine poslovnih dogodkov družbe Krka in njihovo evidentiranje ter zagotavljanje ustreznosti računovodske dokumentacije skupine Krka.
  • Pripravljanje letnih in medletnih poročil o poslovanju z ustreznimi računovodskimi izkazi, ki so v skladu z računovodskimi standardi, zakoni in predpisi.
  • Pripravljanje poročil, analiz in informacij za deležnike.
  • Celostno obvladovanje davčnega področja ob upoštevanju različne zakonodaje, predpisov in smernic.
  • Zagotavljanje informacijske, strokovne, pravne in organizacijske podpore organom vodenja in nadzora enot v tujini ter sodelovanje pri iskanju konkurenčnih prednosti v poslovnem okolju v tujini.
  • Aktivno spremljanje, spreminjanje in posodabljanje poslovnih procesov na ravni skupine Krka s celovitimi rešitvami za področja poslovne informatike, digitalizacije in avtomatizacije.

MEDNARODNA PRISOTNOST

45 % vseh zaposlenih dela zunaj Slovenije v več kot 45 odvisnih družbah in predstavništvih skupine Krke v tujini.

Spoznajte delo na področju korporativne ekonomike iz zgodb krkašic in krkašev

DEJAN JANJILOVIĆ

DEJAN JANJILOVIĆ


Digitalizacija postaja sestavni del konkurenčnosti poslovnega modela vsakega podjetja. V Službi Razvoja poslovne informatike smo vsi sodelavci v vlogi arhitekta poslovnih rešitev, vodje projektov, svetovalca pa tudi uporabnika. Smo most med programerji in končnimi uporabniki.

VEČ
IGOR NOVAK

IGOR NOVAK


Dan ni enak dnevu. En dan zaključujemo postopke za ustanovitev in delovanje novega hčerinskega podjetja in sočasno po trgih iščemo rešitve, kako optimizirati procese in izboljšati dobičkonosnost poslovne mreže. Naslednji dan smo že vključeni v oblikovanje bodoče strategije skupine Krka.

VEČ

Raziskujte naprej

Multiparty banner 1

Zakaj delati v Krki?

Skupaj gradimo kulturo medsebojnega zaupanja, spoštovanja, sodelovanja, učenja in odgovornega dela.

Več

PROSTA DELOVNA MESTA

Trenutno razpisana delovna mesta.

Več

Mednarodna prisotnost

Naši izdelki so na voljo širom po svetu.

Več