Oskrbna veriga

Delo v oskrbni verigi zahteva multidisciplinarnost delovanja znotraj in zunaj podjetja, poznavanje proizvodnih procesov in razumevanje mednarodnega okolja, v katerem delujejo dobavitelji in proizvajalci.

Z42SI-zaposlitev-podrocje-dela-oskrbna-veriga-Krka-zaposlitev-oskrba-c1640x920-M21

Oskrbno verigo sestavljajo Nabava, Plansko-operativni center, Skladišča in transport, Ekonomika in optimizacija. Zaposleni skrbimo za planiranje in koordinacijo dela v celotni oskrbni verigi, za pravočasno dobavo repromateriala za proizvodne potrebe in za logistične aktivnosti. Vse to omogoča nemoteno oskrbo trgov z izdelki.

Z ZANESLJIVO OSKRBO

in več kot 16 milijardami proizvedenih tablet in kapsul letno smo močan partner bolnikov ter zdravstvenih sistemov pri zdravljenju najbolj razširjenih bolezni.

Spoznajte delo na področju oskrbne verige iz zgodb krkašic in krkašev

MANCA ARBAJTER

MANCA ARBAJTER


Od začetka se udeležujem različnih oblik izobraževanja v Krki, med drugim tudi Krkine šole vodenja. Vse to mi omogoča širši pogled na poslovanje in delo z ljudmi. Za vsak izziv je možno najti rešitev. Pot do nje je včasih lažja, včasih težja, vendar obstaja.

VEČ
PETRA SMERKE

PETRA SMERKE


Načrtovanje oskrbe je področje, kjer dan ni enak dnevu, vse naše aktivnosti pa se močno prepletajo z aktivnostmi v drugih organizacijskih enotah. Moje delo je zato odlična priložnost za spoznavanje delovanja podjetja doma in v tujini.

VEČ

Raziskujte naprej

Multiparty banner 1

Zakaj se zaposliti v Krki?

Skupaj gradimo kulturo medsebojnega zaupanja, spoštovanja, sodelovanja, učenja in odgovornega dela.

Več

PROSTA DELOVNA MESTA

Trenutno razpisana delovna mesta.

Več

KAKOVOST V VSEH KORAKIH

Nastajanje zdravil obvladujemo v vseh fazah njihovega življenjskega cikla.

Več