Petra Smerke

vodja, Planiranje oskrbe

Z89SI-zaposlitev-zaposleni-Krka-oskrbna-veriga-petra-smerke-c1640x920-M21

V Krko sem prišla leta 2013, imela sem že nekajletne izkušnje na področju prodaje. Začela sem v Logističnem centru. V prvih letih sem podjetje spoznavala prek pripravljanja in spremljanja proizvodnih načrtov za različne Krkine obrate ter sodelovanja v različnih projektnih skupinah. Pri delu, ki je občasno potekalo tudi v tujini, sem razvijala veščine analitičnega razmišljanja in reševanja problemov, sposobnost učinkovitega komuniciranja ter odgovornost za nemoteno in pravočasno oskrbo trgov s Krkinimi izdelki.

Ko sem po treh letih prevzela zadolžitve na področju planiranja trdnih oblik izdelkov, se je moja odgovornost povečala, saj sem prevzela vodenje manjše skupine sodelavk in sodelavcev ter organiziranje dela. Z znanjem, ki sem ga pridobivala na različnih izobraževanjih, in po Krkini šoli vodenja je moje delovanje postalo bolj strokovno, povezovalno, dolgoročno in strateško usmerjeno.

Od leta 2019 opravljam delo vodje Planiranja oskrbe, kjer je zaposlenih 40 ljudi. Že od začetka me motivirajo vsakodnevni izzivi in priložnosti za izboljšanje oskrbe z izdelki. Možnosti, kako lahko s proaktivnim pristopom, hitrim odločanjem in sodelovanjem zadovoljnega tima bistveno prispevam k uresničevanju ciljev, so praktično neomejene. Planiranje oskrbe je področje, kjer dan ni enak dnevu, vsakodnevne aktivnosti se močno prepletajo z aktivnostmi drugih organizacijskih enot, zato je odlična priložnost za spoznavanje delovanja podjetja doma in v tujini.

Raziskujte naprej

Multiparty banner 1

PODROČJE OSKRBNE VERIGE

Skrbimo za pravočasno in stroškovno učinkovito zagotavljanje zadostnih količin kakovostnih izdelkov.

VEČ

KAKOVOST V VSEH KORAKIH

Nastajanje zdravil obvladujemo v vseh fazah njihovega življenjskega cikla.

VEČ

PROSTA DELOVNA MESTA

Trenutno razpisana delovna mesta.

VEČ