KRKG
-. -. — –:–
Podatki prikazani s 15-minutnim zamikom.
Vir podatkov: LJSE.
2021-10-12,308.0455,111
2021-10-13,184.5625,111.5
2021-10-14,391.449,112.5
2021-10-15,367.7925,112
2021-10-18,500.861,112
2021-10-19,272.9405,111.5
2021-10-20,212.74,112.5
2021-10-21,434.2935,112

Seznam javnih objav najpomembnejših poslovnih dogodkov

DatumČASVRSTA OBJAVE
12. 1. 2023začetek tihega obdobja
26. 1. 202312:00objava predhodnih rezultatov skupine in družbe za leto 2022
12:00novinarska konferenca o poslovanju v letu 2022
2. 3. 2023začetek tihega obdobja
16. 3. 20238:15objava nerevidiranih nekonsolidiranih in konsolidiranih računovodskih izkazov za leto 2022
23. 3. 2023začetek tihega obdobja
6. 4. 20238:15objava predloga izplačila dividend za leto 2022
6. 4. 2023začetek tihega obdobja
13. 4. 20238:15objava letnega poročila za leto 2022
4. 5. 2023

začetek tihega obdobja
18. 5. 20238:15objava poročila o poslovanju za obdobje januar – marec 2023
objava sklica 29. redne skupščine delničarjev
22. 6. 2023začetek tihega obdobja
6. 7. 202313:0029. redna skupščina delničarjev
7. 7. 20238:15objava sklepov 29. redne skupščine delničarjev in informacij o dnevu upravičenosti do dividend in dnevu izplačila
19. 7. 2023predvideni presečni dan za upravičenost do dividende
20. 7. 2023predvideni dan nakazila dividend Centralni klirinško depotni družbi
6. 7. 2023začetek tihega obdobja
20. 7. 20238:15objava polletnega poročila za leto 2023
2. 11. 2023začetek tihega obdobja
16. 11. 20238:15objava poročila o poslovanju za obdobje januar – september 2023
* Navedeni so predvideni datumi in časi dogodkov. Dejanski datumi in časi lahko odstopajo od navedenih. Morebitne spremembe finančnega koledarja bodo objavljene na spletni strani Ljubljanske borze prek sistema SEOnet (http://seonet.ljse.si) ter na spletni strani družbe.

Tiha obdobja so obdobja pred objavami poročil o poslovanju. Takrat Krka javnosti ne posreduje informacij o poslovanju. Tiha obdobja se zaključijo z objavami poročil o poslovanju. Morebitne spremembe datumov objav bodo objavljene na enak način kot finančni koledar.

Raziskujte naprej

Multiparty banner 1

FINANČNA POROČILA

Seznanite se s Krkino zgodbo o uspešnem poslovanju.

VEČ

TRGOVANJE Z DELNICO

Preverite gibanje vrednosti Krkine delnice na Ljubljanski borzi.

VEČ

KONFERENCE ZA VLAGATELJE

Redno se udeležujemo investicijskih dogodkov in konferenc in jih tudi organiziramo.

VEČ