KRKG
-. -. — –:–
Podatki prikazani s 15-minutnim zamikom.
Vir podatkov: LJSE.
2021-10-12,308.0455,111
2021-10-13,184.5625,111.5
2021-10-14,391.449,112.5
2021-10-15,367.7925,112
2021-10-18,500.861,112
2021-10-19,272.9405,111.5
2021-10-20,212.74,112.5
2021-10-21,434.2935,112

Seznam javnih objav najpomembnejših poslovnih dogodkov

DatumČASVRSTA OBJAVE
11. 1. 2024začetek tihega obdobja
25. 1. 202412:00objava predhodnih rezultatov skupine in družbe za leto 2023
12:00novinarska konferenca o poslovanju v letu 2023
29. 2.2024začetek tihega obdobja
14. 3. 20248:15objava nerevidiranih nekonsolidiranih in konsolidiranih računovodskih izkazov za leto 2023
21. 3. 2024začetek tihega obdobja
4. 4. 20248:15objava predloga izplačila dividend za leto 2023
4. 4. 2024začetek tihega obdobja
11. 4. 20248:15objava letnega poročila za leto 2023
2. 5. 2024

začetek tihega obdobja
16. 5. 20248:15objava poročila o poslovanju za obdobje januar – marec 2024
objava sklica 30. redne skupščine delničarjev
27. 6. 2024začetek tihega obdobja
11. 7. 202413:0030. redna skupščina delničarjev
12. 7. 20248:15objava sklepov 30. redne skupščine delničarjev in informacij o dnevu upravičenosti do dividend in dnevu izplačila
11. 7. 2024začetek tihega obdobja
18. 7. 20248:15objava polletnega poročila za leto 2024
24. 7. 2024predvideni presečni dan za upravičenost do dividende
25. 7. 2024predvideni dan nakazila dividend Centralni klirinško depotni družbi
31. 10.2024začetek tihega obdobja
14. 11. 20248:15objava poročila o poslovanju za obdobje januar – september 2024
* Navedeni so predvideni datumi in časi dogodkov. Dejanski datumi in časi lahko odstopajo od navedenih. Morebitne spremembe finančnega koledarja bodo objavljene na spletni strani Ljubljanske borze prek sistema SEOnet (http://seonet.ljse.si) ter na spletni strani družbe.

Tiha obdobja so obdobja pred objavami poročil o poslovanju. Takrat Krka javnosti ne posreduje informacij o poslovanju. Tiha obdobja se zaključijo z objavami poročil o poslovanju. Morebitne spremembe datumov objav bodo objavljene na enak način kot finančni koledar.

Raziskujte naprej

Multiparty banner 1

FINANČNA POROČILA

Seznanite se s Krkino zgodbo o uspešnem poslovanju.

VEČ

TRGOVANJE Z DELNICO

Preverite gibanje vrednosti Krkine delnice na Ljubljanski borzi.

VEČ

KONFERENCE ZA VLAGATELJE

Redno se udeležujemo investicijskih dogodkov in konferenc in jih tudi organiziramo.

VEČ