KRKG
-. -. — –:–
Podatki prikazani s 15-minutnim zamikom.
Vir podatkov: LJSE.
2021-10-12,308.0455,111
2021-10-13,184.5625,111.5
2021-10-14,391.449,112.5
2021-10-15,367.7925,112
2021-10-18,500.861,112
2021-10-19,272.9405,111.5
2021-10-20,212.74,112.5
2021-10-21,434.2935,112

Seznam javnih objav najpomembnejših poslovnih dogodkov

DatumČASVRSTA OBJAVE
14. 4. 20228:15objava letnega poročila za leto 2021
5. 5. 2022začetek tihega obdobja
19. 5. 2022
8:15objava poročila o poslovanju za obdobje januar–marec 2022
objava sklica 28. redne skupščine delničarjev
23. 6. 2022

začetek tihega obdobja
7. 7. 202213:0028. redna skupščina delničarjev
8. 7. 20228:15objava sklepov 28. redne skupščine delničarjev
20. 7. 2022predvideni dan za upravičenost do dividende
21. 7. 2022predvideni datum nakazila dividend Centralni klirinško depotni družbi
21. 7. 20228:15objava polletnega poročila za leto 2022
3. 11. 2022začetek tihega obdobja
17. 11. 2022
8:15objava poročila o poslovanju za obdobje januar–september 2022
* Navedeni so predvideni datumi in časi dogodkov. Dejanski datumi in časi lahko odstopajo od navedenih. Morebitne spremembe finančnega koledarja bodo objavljene na spletni strani Ljubljanske borze prek sistema SEOnet (http://seonet.ljse.si) ter na spletni strani družbe.

Tiha obdobja so obdobja pred objavami poročil o poslovanju. Takrat Krka javnosti ne posreduje informacij o poslovanju. Tiha obdobja se zaključijo z objavami poročil o poslovanju. Morebitne spremembe datumov objav bodo objavljene na enak način kot finančni koledar.

Raziskujte naprej

Multiparty banner 1

FINANČNA POROČILA

Seznanite se s Krkino zgodbo o uspešnem poslovanju.

VEČ

TRGOVANJE Z DELNICO

Preverite gibanje vrednosti Krkine delnice na Ljubljanski borzi.

VEČ

KONFERENCE ZA VLAGATELJE

Redno se udeležujemo investicijskih dogodkov in konferenc in jih tudi organiziramo.

VEČ