Izjava o omejitvi odgovornosti

Informacije, izjave ali podatke za predstavitev na tej spletni strani smo pripravili v Krki, tovarni zdravil, d. d., Novo mesto (v nadaljevanju podjetje) samo za informativno predstavitev poslovanja podjetja.

Predstavitev ni povzetek ali zbir vseh informacij, ki so relevantne za vsako obravnavano področje v predstavitvi. Ne vključuje vseh postavk, ki bi bile lahko zanimive, niti ne predstavlja popolnega razkritja v zvezi s podjetjem. Predstavitve ne obravnavamo kot celovitega prikaza uspešnosti podjetja.

Predstavljene informacije in mnenja so na voljo na datum predstavitve in se lahko spremenijo, popravijo ali dopolnijo brez predhodnega obvestila. Podjetje ali njegove odvisne ali povezane družbe ali direktor, uradnik ali zaposleni katerega od teh podjetij ali katera koli druga stran se ne zavezujejo ali niso dolžni spremeniti, popraviti ali posodobiti te predstavitve ali zagotoviti kakršnih koli dodatnih informacij, ki se lahko pojavijo v prihodnje.

Nikakor se ne moremo zanašati na informacije, objavljene na tej strani, ali na njihovo natančnost, hitrost, pravilnost in popolnost, ali na mnenja, ki jih vsebuje ta stran; nobene odgovornosti ne prevzemamo za nobene takšne informacije ali mnenja ali kakršno koli na njih temelječo uporabo. Informacije s te strani ne pomenijo povabila, ponudbe za prodajo ali zbiranja ponudb za prodajo ali nakup vrednostnih papirjev katerih koli delnic podjetja v kateri koli sodni pristojnosti. Razen preteklih informacij ta stran vsebuje izjave, ki so ali se lahko štejejo za »v prihodnost usmerjene izjave«. Te izjave temeljijo na trenutno razpoložljivih informacijah, trenutno najboljših ocenah in predpostavkah, za katere menimo, da so razumne. Te informacije, ocene in predpostavke se lahko izkažejo za nepopolne ali napačne ter vključujejo številna tveganja in negotovosti, nad katerimi podjetje nima nadzora. Tveganja in negotovosti vključujejo, vendar niso omejene na sposobnost podjetja, da uspešno izvaja sprejeto strategijo, načrte za rast in širjenje, sposobnost podjetja, da pridobi/ohrani odobritve regulatornih organov, izvaja tehnološke spremembe, na nihanje dobička, spremembe deviznih tečajev, sposobnost podjetja, da vodi mednarodno poslovanje in izvoz, ter na izpostavljenost tržnim in drugim tveganjem. Zato se lahko dejanski rezultati bistveno razlikujejo od rezultatov, ki jih izražajo ali nakazujejo takšne v prihodnost usmerjene izjave. Vlagatelje/delničarje/javnost zatorej opozarjamo, da se ne zanašajo preveč na te izjave/podrobnosti. Naložbene odločitve je treba sprejeti šele po popolnem pregledu celotnih uradnih javno dostopnih dokumentov in informacij, vlagateljem/delničarjem/javnosti pa svetujemo, naj opravijo lastno preiskavo in analizo, preden sprejmejo kakršne koli ukrepe glede na svoje posebne cilje.

Podjetje in drugi viri informacij te spletne strani ne odgovarjajo za škodo ali izgubo kot posledico uporabe informacij, vključenih v predstavitvi. Podjetje ne prevzema obveznosti, da javno posodobi ali pregleda mnenje ali v prihodnost usmerjene izjave, izražene v tem poglavju, zaradi novih informacij, prihodnjih dogodkov ali sicer.

V zvezi s poštenostjo, točnostjo, pravilnostjo, popolnostjo ali zanesljivostjo tukaj izraženih informacij, mnenj ali sklepov ne dajemo nobenega izrecnega ali implicitnega zagotovila ali garancije.

Raziskujte naprej

Multiparty banner 1

RAZVOJNA STRATEGIJA

Petletna razvojna strategija skupine Krka je temelj naše prihodnosti.

Več

INTEGRITETA IN SKLADNOST

Svojo poslovno zgodbo gradimo na integriteti in zavezanosti najvišjim etičnim standardom.

VEČ

ZNANOST IN TEHNOLOGIJA

Zaupanje v Krkina zdravila se začne v naših razvojnih laboratorijih in proizvodnih obratih. 

Več