Jože
Colarič

predsednik uprave in generalni direktor

Dr. Aleš
Rotar

član uprave in direktor Razvoja in proizvodnje zdravil

Dr. Vinko
Zupančič

član uprave in direktor Razvoja in proizvodnje učinkovin z oskrbo

David
Bratož

član uprave

Milena
Kastelic

članica uprave – delavska direktorica, vodja Proizvodnje poltrdnih, tekočih in ostalih oblik

Raziskujte naprej

Multiparty banner 1

STRATEGIJA RAZVOJA

Petletna strategija razvoja skupine Krka je temelj naše prihodnosti.

VEČ

INTEGRITETA IN SKLADNOST

Svojo poslovno zgodbo gradimo na integriteti in zavezanosti najvišjim etičnim standardom.

VEČ

TRAJNOSTNI RAZVOJ

Uspešni smo šele takrat, ko naš uspeh pozitivno vpliva tudi na naravno in družbeno okolje.

VEČ