Kot eno od vodilnih generičnih farmacevtskih podjetij v svetu se zavedamo svoje dolžnosti in hkrati priložnosti, da lahko sooblikujemo odgovorno poslovno okolje. Svojo uspešno poslovno zgodbo gradimo na integriteti in zavezanosti najvišjim etičnim standardom.

INTEGRITETA IN SKLADNOST POSLOVANJA

INTEGRITETA IN SKLADNOST POSLOVANJA


Zavedamo se svoje dolžnosti in hkrati priložnosti, da lahko sooblikujemo odgovorno poslovno okolje.

VEČ
KRKIN KODEKS RAVNANJA

KRKIN KODEKS RAVNANJA


Kodeks ravnanja določa načela in pravila etičnega ravnanja ter dobrih poslovnih običajev in standardov ravnanja, ki so zavezujoči za vse zaposlene.

VEČ
POOBLAŠČENEC ZA SKLADNOST POSLOVANJA

POOBLAŠČENEC ZA SKLADNOST POSLOVANJA


Pooblaščenec za skladnost poslovanja je odgovoren za nenehno ocenjevanje tveganj skladnosti poslovanja in usklajevanje poslovnih procesov. Predlaga in vzpostavlja učinkovit sistem notranjih kontrol ter skrbi za ozaveščanje, usposabljanje in svetovanje o krepitvi integritete poslovanja.

VEČ
TRANSPARENTNOST IN POROČANJE

TRANSPARENTNOST IN POROČANJE


Zavezani smo celovitemu in transparentnemu poročanju o poslovanju družbe ter dajanju popolnih, poštenih, pravočasnih in relevantnih informacij. Naša poročila ne temeljijo le na splošnih finančnih izkazih, vanje že vrsto let vključujemo tudi širše okoljske in družbene vidike svojega poslovanja.

VEČ
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV


Zavezani smo k varnemu in zaupnemu obravnavanju osebnih podatkov zaposlenih, delničarjev, pogodbenih strank, uporabnikov spletnih strani in drugih zainteresiranih oseb, hkrati pa skrbi, da so obdelani zakonito, pošteno in transparentno – s spoštovanjem posameznikovih pravic.

VEČ

Raziskujte naprej

Multiparty banner 1

RAZVOJNA STRATEGIJA

Petletna razvojna strategija skupine Krka je temelj naše prihodnosti.

VEČ

TRAJNOSTNI RAZVOJ

Uspešni smo šele takrat, ko naš uspeh pozitivno vpliva tudi na naravno in družbeno okolje.

VEČ

V SKRBI ZA ZDRAVJE

S strokovnimi nasveti spodbujamo in širimo zavedanje o zdravem načinu življenja.

VEČ