V Krki proizvajamo klinično preizkušena zdravila. Med kliničnimi preizkušanji je bioekvivalenčna raziskava ključni mejnik na poti od prototipa, ki je plod razvojno-raziskovalnega dela, do zdravila, primernega za zdravljenje.

V raziskavah z merjenjem koncentracije učinkovin v krvnem obtoku potrdimo enako biološko uporabnost Krkinega in referenčnega zdravila ter s tem dokažemo njuno primerljivo učinkovitost in varnost. V vrhunsko opremljenih in avtomatiziranih bioanaliznih laboratorijih uporabljamo bioanalizne metode, s katerimi zaznavamo tudi najnižje koncentracije učinkovin v biološkem materialu, in uvajamo sodobne tehnike manj invazivnega mikrovzorčenja.

Na podlagi rezultatov naša zdravila pridobijo dovoljenje za uporabo v medicini.

Krka je eno redkih generičnih farmacevtskih podjetij, ki velik pomen pripisujejo tudi kliničnim študijam, ko je zdravilo že v uporabi. Te namreč odstirajo celovit pregled nad potekom zdravljenja – od diagnosticiranja bolezni, izbire ustreznega zdravila in odmerka do učinkovitosti zdravila.

Klinične študije

Potrjena varnost, kakovost in učinkovitost.
150+
kliničnih študij
350.000+
bolnikov
27
držav

Klinične študije, ki jih podpira Krka, tako bistveno pripomorejo k pravim in zanesljivim odločitvam zdravstvenih delavcev pri vsakodnevni obravnavi bolnikov, k uspešnosti zdravljenja in splošnemu napredku medicine.

Klinične študije, v katere so vključena Krkina zdravila, sledijo visokim etičnim standardom, veljavnim smernicam in predpisom. Tako zdravstvenim strokovnjakom in regulatornim organom nudimo dodatne podatke o naših zdravilih in dodaten vpogled v dejansko klinično prakso.

Raziskujte naprej

Multiparty banner 1

Mednarodna prisotnost

Naši izdelki so na voljo po vsem svetu.

Več

Področja zdravljenja

Spoznajte naša ključna področja zdravljenja.

Več

Znanost in tehnologija

Zaupanje v Krkina zdravila se začne v naših razvojnih laboratorijih in proizvodnih obratih.

Več