Krka, d. d., Novo mesto je javna delniška družba, ki kotira na organiziranem trgu Ljubljanske borze in Varšavske borze.

V skladu z zakonodajo in najvišjimi standardi transparentnega korporativnega komuniciranja je zavezana k javni objavi nadzorovanih in pomembnih informacij, povezanih s poslovanjem družbe. Objavlja jih prek informacijskih sistemov SEOnet Ljubljanske borze in ESPI Varšavske borze.

Finančna poročila

Krkin cilj je izboljševati poslovne rezultate ter o njih ažurno in transparentno obveščati javnost.

Raziskujte naprej

Multiparty banner 1

DOKUMENTI O UPRAVLJANJU DRUŽBE

Preglejte dokumente o upravljanju in izjave o usklajenosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb.

VEČ

SKUPŠČINE DELNIČARJEV

Objavljamo sklepe skupščin Krkinih delničarjev.

VEČ

KAKOVOST V VSEH KORAKIH

Nastajanje zdravil obvladujemo v vseh fazah njihovega življenjskega cikla.

Več