Proizvodnja

Z intenzivnim uvajanjem naprednih tehnoloških procesov v proizvodnjo učinkovin in končnih izdelkov sledimo zahtevam za proizvodnjo novih izdelkov in zakonodaji s tega področja. Povečujemo proizvodne zmogljivosti in izboljšujemo stroškovno učinkovitost procesov v Sloveniji in v naših odvisnih družbah v tujini.

Z50SI-zaposlitev-podrocje-dela-proizvodnja-Krka-linija-c1640x920-M21

Proizvodnja v Sloveniji poteka na matični lokaciji v Ločni, Bršljinu, Šentjerneju, Krškem in Ljutomeru, v tujini pa na Hrvaškem, Poljskem, v Nemčiji in Ruski federaciji. Poleg tega imamo dolgoročno najete zmogljivosti za proizvodnjo Krkinih farmacevtskih izdelkov na Kitajskem. Ukvarjamo se s prenosom novih tehnologij iz razvoja v proizvodnjo, pa tudi v Krkine obrate v tujini ter k pogodbenim partnerjem. Z reševanjem tehnološke problematike in optimiziranjem proizvodnje izdelkov sodelujemo pri razvoju in uvajanju novih izdelkov, novih tehnologij in tehnoloških postopkov.

V proizvodnji zdravil ali učinkovin zaposlujemo farmacevte, kemijske tehnologe ali kemijske inženirje, ki pa so ne glede na delovno mesto v osnovi vedno tehnologi. Njihova naloga je zagotoviti ponovljivo proizvodnjo kakovostnega, varnega in učinkovitega zdravila v industrijskem merilu in pripadajočo dokumentacijo.

PROIZVODNJA ZDRAVIL

Tehnolog v proizvodnji zdravil mora temeljito poznati proces izdelave širokega spektra tehnoloških oblik zdravil, lastnosti vhodnega materiala in strojne opreme ter medsebojne vplive in odvisnosti. Svoje strokovno znanje zato nenehno deli z drugimi in ga nadgrajuje z novostmi v industrijski farmaciji, strojni opremi, regulativi in računalniških programih, ki so nepogrešljivo orodje za načrtovanje, izvajanje in nadzor proizvodnje ter pripravo dokumentacije.

Proces proizvodnje zdravil izvajajo operaterji – upravljalci strojev, vodijo in nadzorujejo pa jih farmacevtski in kemijski tehniki. Njihovo poznavanje tehnološkega procesa in delovanja strojne opreme, izkušnje, kakovostna tehnološka dokumentacija in doslednost pri delu so ključni elementi za proizvodnjo kakovostnih, varnih in učinkovitih zdravil. Za vzdrževanje tehnološke opreme in tehnično podporo pa z znanjem s področja strojništva in elektronike poskrbijo tehnologi in tehniki vzdrževanja.

Enakovreden proces proizvodnji zdravil je čiščenje opreme in prostorov. Upravljalci strojev čistijo tehnološko opremo, proizvodne prostore pa čistijo in razkužujejo za to usposobljeni delavci.

PROIZVODNJA UČINKOVIN

Tehnolog v proizvodnji učinkovin mora temeljito poznati celoten proces izdelave učinkovine ter širok spekter tehnoloških oblik zdravil, lastnosti vhodnega materiala in strojne opreme ter njihove medsebojne vplive in odvisnosti.

Svoje strokovno znanje nenehno deli z drugimi in ga nadgrajuje z novostmi v industrijski farmaciji, strojni opremi, regulativi in tudi računalniških programih, ki so nepogrešljivo orodje za načrtovanje, izvajanje in nadzor proizvodnje ter pripravo dokumentacije.

V TEHNOLOŠKO DOVRŠENIH OBRATIH DOMA IN V TUJINI PROIZVEDEMO VEČ KOT 16 MILIJARD TABLET IN KAPSUL NA LETO.

Okoli 3000 zaposlenih v 9 proizvodnih obratih v Sloveniji in 4 proizvodnih podjetjih v tujini ter pri izbranih pogodbenih partnerjih po svetu proizvaja kakovostna, varna in učinkovita zdravila.

Spoznajte delo na področju proizvodnje iz zgodb krkašic in krkašev

URŠKA FABJAN

URŠKA FABJAN


Takoj po zaključku srednje poklicne šole kemijske smeri sem se zaposlila v Krki kot perica operaterka na polnjenju infuzijskih raztopin. Sodelavci v obratu so imeli ogromno znanja in izkušenj. Bili so moji vzorniki.

Več
ALEŠ GOLJA

ALEŠ GOLJA


V obdobju enega leta sem prek mentorja dobro spoznal delovno okolje in postavil temelje za nadaljnje delo. Že v uvajalnem obdobju sem opazil zelo pozitiven pristop, medsebojno spoštovanje in sodelovanje zaposlenih.

Več

Raziskujte naprej

Multiparty banner 1

Zakaj delati v Krki?

Skupaj gradimo kulturo medsebojnega zaupanja, spoštovanja, sodelovanja, učenja in odgovornega dela.

Več

PROSTA DELOVNA MESTA

Trenutno razpisana delovna mesta.

Več

Proizvodni obrati

Proizvodnja naših zdravil poteka v tehnološko dovršenih obratih doma in v tujini.

Več