Zdravje je središče našega delovanja. To je naše poslanstvo, ki ga uresničujemo z bogato ponudbo visokokakovostnih in cenovno dostopnih izdelkov, s katerimi prispevamo k višji kakovosti življenja in odgovorno soustvarjamo svet.

Zadovoljstvo bolnikov in drugih uporabnikov je v naših mislih od razvoja izdelkov pa do dne, ko pridejo v njihove roke. Vodita nas nenehna želja po raziskovanju in visoka kakovost na vseh ravneh delovanja. Z vertikalno integriranim poslovnim modelom na odgovoren in dolgoročno vzdržen način ustvarjamo vrednost za vse naše deležnike.

Naše vrednote določajo način medsebojnega sodelovanja za uresničevanje naše vizije in usmerjajo naše poslovne odločitve. Pri tem nas vodi uravnotežen trajnostni razvoj, s katerim prispevamo k varovanju zdravja, ohranjanju naravnega okolja in razvoju družbene skupnosti.

Z izkušnjami, inovacijskimi sposobnostmi ter posluhom in odgovornostjo do vseh živih bitij in okolja ustvarjamo upanje in krepimo zaupanje.

POSLANSTVO


Živeti zdravo življenje.

Z vrhunsko tehnologijo in znanjem zagotavljamo ljudem ohranjanje in izboljševanje zdravja
pa tudi bolj kakovostno življenje.

VIZIJA


Utrjujemo položaj enega vodilnih generičnih farmacevtskih podjetij v svetu.

Z lastnim razvojem, mednarodnimi povezavami, fleksibilnostjo in učinkovitostjo uresničujemo vizijo prodornega inovativnega generičnega mednarodnega farmacevtskega podjetja.

VREDNOTE


Znanje, sposobnost, inovativnost, delavnost in iznajdljivost, ki jih premoremo, nam omogočajo, da smo hitri. Naš cilj je biti prvi. Ne samo pri prodaji, temveč tudi pri odkrivanju novih potreb na trgih. Z učinkovitim krajšanjem razvojnega procesa, hitrim pridobivanjem registracijske dokumentacije, usklajeno proizvodnjo in distribucijo. S hitro odzivnostjo in sposobnostjo prilagajanja obvladujemo ovire, ki nam jih postavljajo različne tržne in zakonodajne zahteve. S fleksibilnimi rešitvami znamo upravičiti pričakovanja partnerjev.

V Krki gradimo dobre medsebojne odnose. Ti so temelj za spoštljiv odnos do naših partnerjev: kupcev, dobaviteljev, lastnikov in vseh, s katerimi živimo. Šele z dobrimi in odkritimi medčloveškimi odnosi je mogoče poslovno uspešnost združevati z našim temeljnim poslanstvom.

Edina prava pot do vrhunskih rezultatov je ustvarjanje takega vzdušja v podjetju, ki ljudi motivira k inovativnosti in ustvarjalnosti v naši dejavnosti. Zato zaposlene vzpodbujamo, da govorijo o svojih idejah in jih, če so prave, tudi udejanjijo. Skupaj vedno znova iščemo nove poti za zadovoljstvo naših kupcev. Naloge, ki nam jih narekuje delovno mesto, opravljamo po svojih najboljših močeh. Stremimo k temu, da tisto, kar počnemo, opravimo najbolje, kar se da učinkovito in v čim krajšem času.

Raziskujte naprej

Multiparty banner 1

STRATEGIJA RAZVOJA

Petletna strategija razvoja skupine Krka je temelj naše prihodnosti.

VEČ

TRAJNOSTNI RAZVOJ

Uspešni smo šele takrat, ko naš uspeh pozitivno vpliva tudi na naravno in družbeno okolje.

VEČ

INTEGRITETA IN SKLADNOST

Svojo poslovno zgodbo gradimo na integriteti in zavezanosti najvišjim etičnim standardom.

VEČ