Inženiring in tehnične storitve

Krkin razvoj temelji na organski rasti, kar pomeni, da povečanim potrebam kupcev sledimo z lastnimi zmogljivostmi. Sodobno tehnološko proizvodnjo zagotavljamo doma in po svetu. Pri naložbah sledimo načelom trajnostnega razvoja in uvajamo najboljše razpoložljive tehnologije, ki zagotavljajo varno delovno okolje in čim manjši vpliv na okolje.

Z30SI-zaposlitev-podrocja-dela-inzeniring-Krka-inzeniring-c1640x920-M21

V proizvodnem strojništvu načrtujemo in izpolnjujemo postopke za izdelovanje procesne opreme in rezervnih delov.

Upravljamo elektroenergetsko omrežje, energetske in klimatske sisteme, naprave za pripravo farmacevtskih vodnih medijev in avtomatske pralne sisteme.

Vodimo naložbene procese in po vsem svetu nadziramo izvajanje Krkinih naložb na gradbenem, elektrotehniškem, strojnem in tehnološkem področju, in to od potreb in načrtovanja do izgradnje novih objektov ter nabave in vgradnje opreme.

Vodimo nabavo vsega tehničnega materiala, storitev in energentov. Vgrajujemo, vzdržujemo in upravljamo regulacijske in računalniške nadzorne sisteme. Ukvarjamo se z energetskim menedžmentom ter načrtujemo in izpopolnjujemo vzdrževalne procese.

Naše delo obsega tudi načrtovanje in upravljanje meroslovnih sistemov, ki vključujejo kalibracijo meril opreme in vzdrževanje, kalibracijo meril za procesno opremo in validacijo proizvodnega okolja.

PRI NALOŽBAH SLEDIMO NAČELOM TRAJNOSTNEGA RAZVOJA.

Od leta 2021 se v Krki oskrbujemo s čistimi brezogljičnimi viri električne energije. Izpuste na letni smo znižali za 45 000 t CO2. To je podobno, kot bi zasadili 170 000 dreves.

Spoznajte delo na področju inženiringa in tehničnih storitev iz zgodb krkašic in krkašev

SIMON ERRI PANTAR

SIMON ERRI PANTAR


Delo v tujini je svojevrsten izziv, saj se srečaš s popolnoma novim okoljem in jezikom, a hkrati odpira širši pogled in ponuja neprecenljive življenjske in delovne izkušnje.

Več

Raziskujte naprej

Multiparty banner 1

Zakaj delati v Krki?

Skupaj gradimo kulturo medsebojnega zaupanja, spoštovanja, sodelovanja, učenja in odgovornega dela.

Več

PROSTA DELOVNA MESTA

Trenutno razpisana delovna mesta.

Več

Zmanjšujemo vplive na okolje

Zavezani smo nenehnemu zmanjševanju vseh vplivov na okolje.