Razvoj in proizvodnja zdravilnih učinkovin

Razvoj in proizvodnja zdravilnih učinkovin

V končne izdelke vgrajujemo zdravilne učinkovine. Zaradi ključne vloge, ki jo imajo v zdravilih, jim namenjamo posebno pozornost. Večino jih razvijemo in proizvedemo sami – od razvoja sinteznih postopkov prek optimizacije do prenosa v proizvodno merilo. Posebej pomemben je lasten nadzor postopkov ter varnosti in kakovosti zdravilnih učinkovin. Tako smo kar najmanj odvisni od zunanjih dobaviteljev.

Sinteza naših zdravilnih učinkovin poteka v več zelo kompleksnih reakcijskih stopnjah. Vsaka je strogo kontrolirana. Tako iz dveh ali več snovi (kemijskih spojin, intermediatov) v ustreznih reakcijskih pogojih s kemijskimi pretvorbami nastane zdravilna učinkovina. Kadar je zaradi patentnih razlogov potrebno, uporabljamo inovativne rešitve.

Z lastnimi sinteznimi postopki in tehnologijo čiščenja zagotavljamo vrhunsko čistost zdravilnih učinkovin. Odsotnost kritičnih nečistot in ustreznost najvišjim standardom kakovosti zagotavljamo tudi z uporabo najobčutljivejših analitskih tehnik.

ZDRAVILNE UČINKOVINE,

proizvedene po naših postopkih, so kakovostne, varne in učinkovite. To lahko zagotavljamo na podlagi podatkov, ki jih pridobimo med razvojem kemijske sinteze ter v številnih kontrolnih postopkih v procesu priprave.

Pri razvoju kemijske sinteze in prenosu v večje merilo imajo zelo pomembno vlogo različne analizne tehnike, ki omogočajo, da ustrezno ovrednotimo vpliv posameznih dejavnikov na potek kemijske reakcije. Na podlagi teh podatkov določimo kontrole znotraj procesa, s katerimi kemijsko sintezo ustrezno nadzorujemo tudi med proizvodnjo.

Tudi naši najpomembnejši končni izdelki vsebujejo naše učinkovine. To so vsa zdravila z valsartanom, perindoprilom, losartanom, atorvastatinom, esomeprazolom, pantoprazolom in klopidogrelom.

Raziskujte naprej

Multiparty banner 1

INFORMACIJE ZA VLAGATELJE

Na enem mestu smo zbrali vse podatke o delnici in dividendah ter odgovorili na najpogostejša vprašanja.

Več

O nas

Utrjujemo položaj enega vodilnih generičnih farmacevtskih podjetij v svetu.

O nas

Zaposlitev

Skupaj gradimo kulturo medsebojnega zaupanja, spoštovanja, sodelovanja, učenja in odgovornega dela.

Več