Kakovost, varnost in učinkovitost Krkinih izdelkov temeljijo na skrbno načrtovanih proizvodnih procesih ter vsakodnevni družbeni in okoljski odgovornosti.

Vedno boljši

Z mislijo na bolnike nenehno uvajamo izboljšave. Povečujemo ponudbo zdravil za zdravljenje najpogostejših bolezni. Povečujemo naložbe, uvajamo napredne sisteme dela in ustrezne metode nadzora. Ob tem pa ne pozabimo na varovanje okolja, varnost in zdravje zaposlenih, varovanje informacij in integriteto podatkov.

Zavezani smo neprekinjenemu poslovanju, saj nam omogoča, da so naši izdelki stalno dostopni bolnikom širom po svetu. Hitro se prilagajamo potrebam trgov. Dosledno izpolnjujemo tudi zahteve in pričakovanja poslovnih partnerjev, regulatornih organov, zdravnikov in farmacevtov, bolnikov.

Vedno skladni, vedno odgovorni

Kadar gre za zdravje, je za bolnike dovolj dobro le najboljše, zato je naša odgovornost za kakovost izdelkov ključna. Nenehno spremljamo novosti v farmaciji in medicini ter upoštevamo zakonodajo. Ustreznost naših izdelkov ves čas spremljamo in preverjamo.

Zagotavljanje kakovosti temelji na dobri proizvodni praksi. Poleg nje upoštevamo tudi druge dobre prakse: skladiščno, distribucijsko, laboratorijsko, klinično, farmakovigilančno ipd.

Vzdržujemo skladnost procesov in izdelkov ter skrbimo za redno obnavljanje najpomembnejših certifikatov, kot so:

  • Certifikat dobre proizvodne prakse (GMP),
  • Certifikat dobre laboratorijske prakse (GLP),
  • Certifikat dobre distribucijske prakse (GDP),
  • HACCP,
  • ISO (9001, 14001, 27001, 45001),
  • Program odgovornega ravnanja (POR).

Prav skladnost ter nenehne izboljšave procesov in izdelkov so gonilna sila napredka na vseh področjih delovanja skupine Krka na poti k uresničevanju našega poslanstva živeti zdravo življenje.

Raziskujte naprej

Multiparty banner 1

VRHUNSKA TEHNOLOGIJA

Kakovost, varnost in učinkovitost naših zdravil zagotavljamo z uporabo najsodobnejše tehnologije.

VEČ

IZDELKI

S kakovostnimi izdelki omogočamo varno in učinkovito zdravljenje.

VEČ

TRAJNOSTNI RAZVOJ

Uspešni smo šele takrat, ko naš uspeh pozitivno vpliva tudi na naravno in družbeno okolje.

VEČ