Analizne tehnike in raziskave

Z analiznimi raziskavami in analiznim vrednotenjem med celotnim procesom razvoja poskrbimo, da v izdelek vgradimo najvišje standarde kakovosti, ki jih zagotavljamo vse od surovin do končnih izdelkov.

Analizne metode, ki so plod lastnih inovacij in znanja, so ključnega pomena tako v razvoju kot kasneje v življenjskem ciklu učinkovin in končnih izdelkov. Z njimi pridobivamo ključne podatke, ki so potrebni za razvoj in kontrolo kakovosti. Uporabljamo jih za zagotavljanje kakovosti vseh sestavin izdelka, preverjanje kakovosti polizdelkov, medizdelkov in končnih izdelkov v vseh razvojno-raziskovalnih in proizvodnih fazah ter za dokaz kakovosti ob sproščanju izdelka na trg.

Znanje na področju analitike vseskozi nadgrajujemo in uvajamo številne nove analizne tehnike ter metodologije, tudi v sodelovanju z inštituti, univerzami in specializiranimi podjetji.

Sodobne analizne tehnike nam omogočajo razvoj najsodobnejših generičnih in inovativnih izdelkov z dodano vrednostjo, s katerimi vstopamo na trge kot prvi generik. Zagotavljamo izdelke, ki so po številnih parametrih kakovosti ne samo primerljivi, ampak pogosto celo boljši od originatorjevih.

Analizne tehnike in raziskave

Najsodobnejše analizne tehnike

Najsodobnejša oprema nam omogoča izvedbo razvojno najzahtevnejših projektov. Pri tem si pomagamo z najnovejšimi in najnaprednejšimi analiznimi tehnikami. Določiti in ovrednotiti znamo ključne parametre, ki zagotavljajo varnost, kakovost in učinkovitost naših izdelkov.

S tehnikami za vrednotenje raztapljanja učinkovine in vitro zagotavljamo ustrezno sproščanje in optimalno delovanje zdravila. Z mikroskopskimi in spektroskopskimi analizami dobimo vpogled v jedro narejenega zdravila na nivoju nanometra in lahko opazujemo obnašanje posameznih gradnikov. Z najsodobnejšimi kromatografskimi tehnikami pokrivamo celoten spekter redov velikosti od določanja vsebnosti učinkovin v zdravilih do zaznave nečistot in sledov na ravni nekaj delcev na milijardo (parts per billion). Koncentracije učinkovin v biološkem materialu vrednotimo v sodobnem bioanaliznem laboratoriju.

Najvišjo stopnjo čistosti naših učinkovin in končnih izdelkov zagotavljamo z obvladovanjem najstrožjih varnostnih meja. Pri tem sledimo mednarodnim smernicam in znanju, ki so ga naši strokovnjaki pridobili z dolgoletnimi izkušnjami. Z izvajanjem analiz in silico in in vitro že v zgodnji fazi razvoja zdravila upoštevamo tudi etični vidik razvoja. Zato ne izvajamo študij na živalih (toksikološke študije in vivo).

Raziskujte naprej

Multiparty banner 1

INFORMACIJE ZA VLAGATELJE

Na enem mestu smo zbrali vse podatke o delnici in dividendah ter odgovorili na najpogostejša vprašanja.

Več

O nas

Utrjujemo položaj enega vodilnih generičnih farmacevtskih podjetij v svetu.

O nas

Zaposlitev

Skupaj gradimo kulturo medsebojnega zaupanja, spoštovanja, sodelovanja, učenja in odgovornega dela.

Več