Aleš Golja

vodja oddelka, Proizvodnja učinkovin

Z92SI-zaposlitev-zaposleni-Krka-proizvodnja-ales-golja-c1640x920-M21

Moja karierna pot v Krki se je začela leta 2015 na delovnem mestu samostojnega tehnologa v proizvodnji učinkovin. Kot vsak novozaposleni sem v sodelovanju z mentorjem v prvem letu dobro spoznal delovno okolje in s tem postavil temelje za nadaljnje delo. Že med uvajanjem sem opazil, da med sodelavci vlada pozitivno vzdušje, spoštovanje in sodelovanje.

Obseg dela in zahtevnost nalog sta se spreminjala. Po koncu uvajalnega obdobja sem uspešno izvedel svoj prvi prenos tehnologije iz pilotnega merila v industrijsko merilo, kar mi je bilo še posebej v veselje in zadovoljstvo.

Prenose sem izvajal tudi v tujino, kjer pridejo zaradi kulturnih in jezikovnih razlik do izraza iznajdljivost ter vse inženirske in organizacijske spretnosti. Na začetku leta 2020 sem napredoval v vodjo oddelka za skrbništvo tehnologij, danes pa vodim skupino tehnologov, ki se ukvarjamo z varnostjo, reševanjem tehnološke problematike, optimizacijami in prenosi tehnologij doma in po svetu. Poklicna pot v Krki prinese ogromno izzivov, ki se jih ni treba bati. Z ustreznim pristopom lahko rešimo vsako težavo, delovno okolje gradimo na izkušnjah, izzive pa dojemamo kot motivacijo. Cilj vsega je znanje, ki ga pridobivamo z obvladovanjem izzivov.

Raziskujte naprej

Multiparty banner 1

PODROČJE PROIZVODNJE

Zaposleni v proizvodnji skrbijo za ponovljivo izdelavo zdravila s pripadajočo dokumentacijo.

VEČ

IZDELKI

S kakovostnimi izdelki omogočamo varno in učinkovito zdravljenje.

VEČ

PROSTA DELOVNA MESTA

Trenutno razpisana delovna mesta.

VEČ