Katja Čerpnjak

vodja projektov za izdelke, Sektor za nove izdelke

Z86SI-zaposlitev-zaposleni-Krka-novi-izdelki-katja-cerpnjak-c1640x920-M21

Kot Krkina štipendistka sem kariero v Krki začela kot tehnologinja v proizvodnji in jo kasneje nadaljevala kot raziskovalka v razvoju. Zdaj v vlogi vodje projektov za izdelke načrtujem, usklajujem in vodim aktivnosti od faze razvoja do registracije in lansiranja izdelka ter tudi aktivnosti v življenjskem ciklu izdelka.

Delo je interdisciplinarno in timsko. Povezujem različna področja in sodelujem s kemiki, razvojnimi in proizvodnimi tehnologi, analitiki, sodelavci, ki se ukvarjajo z registracijo zdravil, intelektualno lastnino, medicinskimi raziskavami, marketingom in prodajo, nabavo, planiranjem, s sodelavci v tujini in z zunanjimi partnerji.

Moje delo je zelo dinamično, zahteva razumevanje vsebin, timsko delo, povezovanje, odločanje, kreativno razmišljanje, odgovornost in usmerjenost v cilj. Med sodelavci iz različnih strok (farmacija, kemija, veterina) vladata dobro vzdušje in pozitivna energija. Obvladujemo širok spekter področij, kar nam omogoča tako strokovni kot osebni razvoj ter možnosti za napredovanje in razvoj kariere.

Raziskujte naprej

Multiparty banner 1

PODROČJE NOVIH IZDELKOV

Vodimo projekte od razvojnih faz do registracije in lansiranja novega izdelka na trg.

VEČ

IZDELKI

S kakovostnimi izdelki omogočamo varno in učinkovito zdravljenje.

VEČ

PROSTA DELOVNA MESTA

Trenutno razpisana delovna mesta.

VEČ