Miha Plevnik

vodja laboratorija, Razvoj procesne analitike

Z95SI-zaposlitev-zaposleni-Krka-razvoj-in-raziskave-ucinkovin-miha-plevnik-c1640x920-M21

Moja vstopnica v Krko je bila Krkina nagrada, ki sem jo za svoj doktorat prejel leta 2006. Zaposlen sem kot vodja laboratorija v analitiki Razvoja in raziskav učinkovin, kjer se ukvarjam s tehniko jedrske magnetne resonance. Ta pojav je ljudem verjetno bolj poznan kot medicinska preiskava slikanja z magnetno resonanco, s katero proučujemo telesne strukture ali fiziološke procese.

Pri raziskovalnem delu pa ne slikamo ljudi, ampak kemijske učinkovine, in raziskujemo njihovo strukturo v raztopini. V naši organizacijski enoti imamo najnovejšo opremo za izvajanje analitskih metod, s katerimi spremljamo kemijske procese in nudimo podporo pri razvijanju novih sinteznih poti kemijskih učinkovin. Pri delu sodelujemo z zunanjimi raziskovalnimi ustanovami doma in v tujini.

Sem tudi urednik zbornika Krkinih nagrad. Tako imam možnost spremljati, kako veliko podporo daje naše podjetje mladim raziskovalcem in njihovim mentorjem. Njihov trud je prepoznan, delo pa nagrajeno.

V mladih ljudeh je prisotna iskrena želja po raziskovanju. Ta naj se ne razblini, ampak naj ostane tudi v odrasli dobi. To spodbuja in omogoča tudi Krka z vlaganjem v nakupe sodobne raziskovalne opreme. Na nas, Krkinih strokovnjakih, pa je, da to zaupanje upravičimo z doseženimi rezultati.

Raziskujte naprej

Multiparty banner 1

PODROČJE RAZVOJA IN RAZISKAV

Razvijamo več kot 170 izdelkov.

VEČ

ZNANOST IN TEHNOLOGIJA

Zaupanje v Krkina zdravila se začne v naših razvojnih laboratorijih in proizvodnih obratih.

VEČ

PROSTA DELOVNA MESTA

Trenutno razpisana delovna mesta.

VEČ