Z vodnimi viri ravnamo odgovorno

Zavedamo se pomena vode kot ključne naravne, strateške in življenjsko pomembne dobrine, zato z njo tako tudi ravnamo. Rabo vode dosledno načrtujemo, spremljamo in nadzorujemo ter vse vodne sisteme obvladujemo v skladu z dobro proizvodno prakso in sistemom HACCP.

TR95SI-trajnostni-razvoj-okolje-naravni-viri-voda-Krka-cista-voda-c1640x920-M21

Farmacevtska industrija v primerjavi z nekateri drugimi industrijskimi panogami porabi manj vode, vendar so standardi kakovosti vode izjemno visoki. Veliko aktivnosti usmerjamo v ohranjanje kakovosti vodnih teles na vseh lokacijah, kjer imamo lastno proizvodnjo. Sisteme vseh vod obvladujemo v skladu z dobro proizvodno prakso in sistemom HACCP.

ZAPOSLENE SPODBUJAMO, DA PIJEJO VODO IZ PIPE, POVSOD TAM, KJER DELOVNI PROCES TO OMOGOČA.

Voda iz pipe je zdravstveno ustrezna in z vidika varstva okolja boljša izbira kot voda iz plastenke, zaradi katere se povečuje tudi količina odpadkov.

Raba pitne vode (v tisoč m3)

Rabo pitne vode spremljamo z računalniškim nadzorom, ki beleži trenutni skupni pretok, skupno rabo ob vstopu v tovarno in na ključnih odvzemnih mestih. Temeljit nadzor omogoča, da vsako povečanje rabe pitne vode takoj opazimo in raziščemo vzroke.

614 2019 685 2020 644 2021 676 2022 657 2023

Raba rečne vode (v tisoč m3)

Približno polovico rečne vode porabimo za hlajenje prek različnih toplotnih prenosnikov, zlasti v proizvodnji učinkovin, preostalo polovico pa porabimo za pripravo tehnoloških vod za potrebe energetike in proizvodnje.

785 2019 938 2020 817 2021 785 2022 644 2023

Raziskujte naprej

Multiparty banner 1

ENERGIJA

Vlagamo v rešitve na področju učinkovite rabe energije in izkoriščanja obnovljivih virov.

VEČ

ZNANOST IN TEHNOLOGIJA

Zaupanje v Krkina zdravila se začne v naših razvojnih laboratorijih in proizvodnih obratih. 

VEČ

ZMANJŠUJEMO VPLIVE NA OKOLJE

Zavezani smo nenehnemu zmanjševanju vseh vplivov na okolje.

VEČ