Prijavite svoj projekt

  1. Vloga za sponzoriranje ali donacijo naj vsebuje natančno in jasno predstavitev projekta, njegov namen in cilj. Prosimo, da navedete finančne in časovne okvire projekta, ciljne skupine ter možnosti za promocijo sponzorja.
  2. Cilje povežite s Krkinimi cilji in s cilji promocije Krkinih izdelkov oziroma blagovnih znamk. Vsaka vloga mora obvezno vsebovati kratek povzetek projekta, priloženo pa mora biti gradivo z daljšo obrazložitvijo (pptx, video, dodatna dokumentacija).
  3. V vlogi obvezno navedite uradne podatke (organizacijo, davčno številko, matično številko, številko računa, osebo, ki zastopa vlagatelja).
  4. Če boste vlogo poslali tudi v tiskani obliki, mora biti naslovljena na Krko, d. d., Novo mesto. Nepopolnih vlog ne bomo mogli obravnavati.
  5. Poslana vloga (v obrazcu ali natisnjena) pomeni, da prosilec (klub, društvo, ustanova) potrjuje, da z ustreznimi ukrepi skrbi za svojo plačilno disciplino ter da člani organov vodenja in nadzora niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti.
  6. V Krki, d. d., Novo mesto vloge za sponzoriranje ali donacijo obravnava komisija za sponzorstva in donacije. O njeni odločitvi vas bomo v najkrajšem času obvestili po elektronski pošti.