20. skupščina delničarjev

19. 6. 2015

Sklepi 20. skupščine so zaradi proceduralnih razlogov nični.