8. Krkin teden humanosti in prostovoljstva

Krkini sodelavci smo v Krkinem tednu humanosti in prostovoljstva pod sloganom Dobrodelnost je del nas že osmič zapored krepili vrednote prostovoljstva, humanosti in medsebojne pomoči ne le po vsej Sloveniji, ampak tudi v 24 državah, kjer imamo svoja podjetja in predstavništva. Za nami je teden, poln nasmehov, toplih stiskov rok in dobre volje. In prav to nas v Krki navdihuje, saj je največ vredno tisto, kar naredimo za druge.

V minulem tednu, ki bi ga lahko poimenovali tudi teden odprtih src, se je različnih dejavnosti udeležilo 1250 prostovoljk in prostovoljcev, kar predstavlja 20 % vseh zaposlenih v Krki v Sloveniji in Termah Krka. Vsako leto se nam pridruži veliko novih prostovoljcev – letos je takih več kot 100. Posebej veseli smo, da naše humanitarne geste odzvanjajo tudi na vse več naših trgih.  Letos so se nam pridružili sodelavci iz podjetij in predstavništev v tujini, in sicer iz Ruske federacije, s Poljske, Češke, Ukrajine, Madžarske, Nemčije, Srbije, Turkmenistana, Španije, Makedonije, Kazahstana, Azerbajdžana, Kirgizistana, Latvije, Slovaške, Belorusije, Bosne in Hercegovine, Mongolije, s Hrvaške, Kosova, Armenije, Bolgarije, Velike Britanije pa tudi iz Indije.

V tednu dni je 298 krkašev darovalo 131 l krvi, zbrali smo več kot 4 t potrebščin in 400 kg hrane za male živali, na Rdečem križu in Karitasu pa smo v pakete zapakirali 4,7 t živil in pomagali razvrstiti 1,9 t oblačil. Družili smo se s stanovalci 28 domov za starejše ter varovanci 12 varstveno-delovnih centrov, šol s prilagojenimi programi ter nekaterih drugih zavodov in ustanov po vsej Sloveniji. Pomagali smo tudi pri čiščenju in urejanju okolice v Zavetišču za živali Maribor.

Teden smo zaključili v soboto na osrednji proizvodni lokaciji Krke, kjer smo tudi to pot organizirali dan odprtih vrat. Obiskalo nas je 2040 slušateljev Univerze za tretje življenjsko obdobje ter Krkinih sodelavcev in njihovih družinskih članov. Zanje smo organizirali ogled sodobnega obrata za proizvodnjo trdnih oblik zdravil Notol 2. Udeležencem je spregovoril tudi predsednik uprave in generalni direktor Krke, g. Jože Colarič. Pripravili smo jim tudi poučna predavanja, kjer so dobili številne nasvete o skrbi za zdravje. Vsi pa so si lahko izmerili tudi krvni tlak, sladkor v krvi in holesterol. 

Utrinki z 8. Krkinega tedna humanosti in prostovoljstva

uP_qUM0eGfg

Več informacij:

 Krkin teden humanosti in prostovoljstva 2019

V akciji je sodelovalo 1250 krkašic in krkašev prostovoljcev (dobrih 20 % vseh zaposlenih v Krki v Sloveniji). Med njimi je v akciji prvič sodelovalo kar 125 krkašev (10 %).
​Za Rdeči križ in Karitas smo zbrali več kot 4,2 t oblačil, hrane, knjig ter otroških, higienskih in drugih potrebščin.
298 krvodajalcev je darovalo 131 l krvi. 
Družili smo se z varovanci 12 varstveno-delovnih centrov in šol za učence s prilagojenim  programom ter zanje organizirali različne delavnice in predavanja. 
Družili smo se v 28 domovih starejših občanov, zanje organizirali delavnice in kulturne programe.
Na Rdečem križu in Karitasu smo pripravili  4,7 t živilskih paketov in pomagali razvrstiti  1,9 t  oblačil.
Zbrali smo 400 kg hrane za male živali in pomagali pri čiščenju in urejanju okolice Zavetišča za živali Maribor.
Na dnevu odprtih vrat smo gostili 2040 obiskovalcev - slušateljev Univerze za tretje življenjsko obdobje in krkaše z ožjimi družinskimi člani.