19. 4. 2015

V Krki že četrtič z dobrimi deli širili dobrosrčnost

8 min. branja

Novo mesto, 20. april 2015 –Duh prostovoljstva se je s Krkino družbeno odgovorno akcijo Krkin teden humanosti in prostovoljstva, ki je pod sloganom Tudi dobrodelnost je del nas letos med 13. in 18. aprilom 2015 potekal že četrtič zapored, dodobra razširil med krkaše. Tudi letos se je na akcijo odzvalo 1.179 sodelavcev, kar je več kot 24 % zaposlenih v Krki in Termah Krka v Sloveniji. Od tega se jih je 192 akciji pridružilo prvič. Kar 331 krkašev je darovalo kri. Številni smo na različnih lokacijah Krke po Sloveniji prispevali oblačila, igrače, obutev, živila, knjige in druge potrebščine za odrasle in otroke ter hrano za pse in muce in skupaj zbrali 4,1 tone potrebščin in 360 kilogramov hrane za male živali in pomagali v 2 zavetiščih. Družili smo se s stanovalci 31 domov za starejše ter varovanci 7 varstveno-delovnih centrov in tudi nekaterih drugih zavodov in ustanov. V okviru dobrodelne akcije smo Oddelku za otorinolaringologijo Bolnišnice Novo mesto donirali navigacijsko napravo za pomoč pri operiranju bolezni in poškodb v področju nosu in obnosnih votlin – sinusov. Dobrodelni teden pa smo to pot zaokrožili z dnevom odprtih vrat za člane 56 društev (40  gasilskih in 16 društev bolnikov), saj prav te organizacije združujejo številne prostovoljce, ki so s svojimi dejanji svetel zgled.

Kulturo prostovoljstva širimo znotraj Krke vse od njenih začetkov in je postala del organizacijske kulture. Družbeno odgovorni so tudi številni krkaši-posamezniki. Prav zato, ker je med nami veliko ljudi, ki se dejavno ukvarjajo s prostovoljstvom, smo se odločili, da organiziramo akcijo, ki smo jo poimenovali Krkin teden humanosti in prostovoljstva. Krkina humanitarna akcija, v kateri je v štirih letih sodelovalo več kot 3.479 krkašev prostovoljcev, je tudi letos ponudila veliko priložnosti za dobrodelna dejanja.

V času, ko se številni spopadajo z življenjsko stisko in pomanjkanjem, je humanitarna dejavnost še toliko bolj pomemben izraz solidarnosti. Tako smo že četrtič zapored različne dejavnosti združili v en teden: zbirali smo oblačila, knjige, šolske in druge potrebščine za odrasle in otroke, pomagali na Rdečem križu in Karitasu, darovali kri, pomagali starejšim v 31 Domovih starejših občanov, preživeli čas z varovanci 7 varstveno-delovnih centrov oz. drugih zavodov in ustanov in zbirali hrano za pse in mačke iz zavetišč in pomagali v dveh zavetiščih.

Različnih dejavnosti se je letos udeležilo 1.179  krkašev. Verjamemo, da smo krkaši prostovoljci s svojim zgledom pritegnili tudi ostale sodelavce in ljudi v širši slovenski družbeni skupnosti, da se v času, ki kliče po medsebojni pomoči, pridružijo s svojimi dobrodelnimi dejanji.

Darovali smo kri

V Krki ima krvodajalstvo dolgoletno tradicijo. Povprečno dvakrat na leto daruje kri prek 1000  Krkinih sodelavcev, kar potrjuje, da se krkaši dobro zavedajo pomena načela solidarnosti.  S svojim humanim dejanjem tako prispevajo k rešitvi marsikaterega življenja. Na povabilo k darovanju se je ob Krkinem tednu humanosti in prostovoljstva odzvalo 331 prostovoljcev, ki so darovali kri v Ljubljani, Novem mestu, Krškem in Ljutomeru.  Kar 69 med njimi jih je kri darovalo prvič. Skupaj smo v tednu dni zbrali več kot 131 litrov te dragocene tekočine.

Zbirali smo potrebščine

Zbiranje potrebščin za Rdeči križ in Karitas, ki je potekalo na različnih lokacijah Krke po Sloveniji (v Novem mestu, Ljubljani, Krškem, Ljutomeru, Bršljinu, Šentjerneju in v vseh poslovnih enotah Term Krka), je prineslo bogato bero: zbrali so 4,1 tone oblačil, igrač, obutve, knjig, hrane in drugih potrebščin za odrasle in otroke. Krkini prostovoljci pa so se spomnili tudi na živali, ki so ostale brez svojih skrbnikov. Tako smo  v minulih dneh zbrali 360 kilogramov pakirane pripravljene hrane za pse in mačke, ki jo bomo podarili zavetiščem za živali.

Da smo Krkin teden humanosti in prostovoljstva organizirali ravno v aprilu ni naključje. Petnajsti april je namreč svetovni dan prostovoljcev, 22. aprila pa je svetovni dan Zemlje. Le dan za tem, 23. aprila, pa je bila leta 1954 ustanovljena Krka.

Pomagali smo na Rdečem križu in Karitasu

Nekateri sodelavci so se odločili, da bodo k akciji prispevali s pakiranjem živilskih paketov in sortiranjem zbranih oblačil. Te dejavnosti so potekale na območnem centru Rdečega križa  v Novem mestu in Ljutomeru, Humanitarnem centru v Ljubljani in na novomeški enoti Karitasa. Skupaj so na Karitasu in Rdečem križu Krkini prostovoljci pripravili 680 živilskih paketov oz. 6,8 tone živil in pomagali pri pripravi oblačil in drugih potrebščin, zbranih v Krki, za razdelitev med socialno ogrožene družine in posameznike. Nekateri pa so v sodelovanju z Rdečim križem pomagali starejšim tudi na njihovih domovih.

Pomagali smo starejšim in osebam s posebnimi potrebami

Številni prostovoljci so se tako v Ljubljani, Novem mestu kot tudi Ljutomeru odločili  za pomoč stanovalcem domov starejših občanov po Sloveniji. Tako smo letos v 31 domovih po Sloveniji zanje pripravili delavnice, jim spremljali na sprehodih in pomagali pri njihovih vsakdanjih opravilih. V 4 domovih smo svoje druženje obogatili še s kulturnim programom, kjer so jih s svojo glasbo razveseljevali tudi člani Mešanega pevskega zbora Krka in Pihalnega orkestra Krka.

Da je dobrodelnost temeljna vrednota krkašev, dokazujejo tudi akcije zbiranja finančnih sredstev pomoči potrebnim sodelavcem, ki jih koordinira svet delavcev.

V teh dneh so Krkini prostovoljci obiskali tudi 7 varstveno-delovnih centrov in nekatere druge zavode (OŠ Dragotin Kette Novo mesto, OŠ Cvetko Golar/Ljutomer, Mladinski dom Malči Beličeve, Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca), kjer so se družili  z varovanci in jim pomagali pri vsakodnevnih dejavnostih. Tako so skupaj z njimi ustvarjali, skupaj zapeli ali pa se z njimi le pogovarjali, saj prijazna beseda in stisk rok razveselita slehernega človeka. Zanje so pripravili tudi predavanja o deželah, kjer posluje Krka. V okviru akcije pa je Krka v Varstveno-delovnem centru v Novem mestu organizirala tudi tečaj oživljanja, za njihove varovance pa so organizirali kuharsko delavnico. Otrokom v Centru za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca smo predstavili tuje dežele, v katerih posluje Krka in zanje organizirali delavnico o pisanju knjige, v Mladinskem domu Malči Beličeve pa smo včeraj organizirali zanimivo delavnico o čebelarstvu in potapljanju. V OŠ Dragotin Kette in OŠ Cvetka Golarja so otroke razveselili s čisto pravim planetarijem.

Delili smo trenutke drug z drugim

V  soboto, 18. aprila, pa smo letos na osrednji lokaciji Krke organizirali dan odprtih vrat za člane 56 gasilskih društev in društev bolnikov (40 gasilskih in 16 društev bolnikov), saj prav te organizacije združujejo številne prostovoljce, ki so s svojimi dejanji svetel zgled. Ob tej priložnosti so si gosti ogledali Krkin novo pridobitev – sodobni obrat za proizvodnjo trdnih oblik zdravil Notol 2.

Skrb za sočloveka je del Krkine kulture. Številni krkaši se ukvarjajo z dobrodelno dejavnostjo skozi vse leto ne le v času aprilske akcije. Mnogi med njimi že vrsto let sodelujejo v Krkinih pokroviteljskih odborih oz. so dejavni v različnih zvezah, društvih, domovih starejših občanov, v šolah s prilagojenimi programi in drugje. Tako smo decembra lani za predano prostovoljno delo v skupnosti že tretjič nagradili najbolj prizadevne in prepoznane Krkine prostovoljce. 

Rezultati Krkinega tedna humanosti in prostovoljstva v 4 letih
  • Sodelovalo je več kot 3479 krkašev.
  • Zbrali smo 12,6 tone oblačil, hrane, knjig, igrač in drugih potrebščin.
  • Darovali smo več kot 448 litrov krvi.
  • Na RK in Karitasu smo pripravili 2970 živilskih paketov (okrog 22 ton živil).
  • Družili smo se s stanovalci v 31 domovih starejših občanov, zanje organizirali delavnice in kulturni program.
  • Družili smo se z varovanci v 7 varstveno-delovnih centrih in drugih zavodih in ustanovah.
  • Zbrali smo 1,8 tone hrane za male živali.

Foto utrinki