11. 4. 2016

Krkini prostovoljci znova dokazali srčnost in humanost

9 min. branja

Novo mesto, 11. april 2016 – Duh prostovoljstva se je s Krkino družbenoodgovorno akcijo Krkin teden humanosti in prostovoljstva, ki je pod sloganom Tudi dobrodelnost je del nas med 4. in 10. aprilom potekala že petič zapored, razširil med krkaše. Letos se nas je odzvalo 1361, kar je 25 % zaposlenih v Krki v Sloveniji. Pridružili so se tudi zaposleni v nekaterih podjetjih in predstavništvih v tujini. Kar 261 krkašev je darovalo kri, številni smo prinesli oblačila, igrače, obutev, živila, knjige in druge potrebščine za odrasle in otroke ter hrano za pse in mačke in zbrali več kot 3 tone potrebščin in dobrih 260 kilogramov hrane za male živali. Družili smo se s stanovalci 37 domov za starejše občane in z varovanci 8 varstveno-delovnih centrov, šol s prilagojenimi programi ter nekaterih drugih zavodov in ustanov. Pomagali smo v 2 zavetiščih za živali. Dobrodelni teden smo zaokrožili z dnevoma odprtih vrat za krkaše, njihove družinske člane, sorodnike in prijatelje. V soboto in nedeljo smo v podjetju gostili skoraj 4000 obiskovalcev.

V Krki širimo kulturo prostovoljstva že vse od ustanovitve, v 62 letih pa je postala neločljiv del organizacijske kulture. Med nami je veliko ljudi, ki se dejavno ukvarjajo s prostovoljstvom, zato smo se leta 2012 odločili organizirati skupno akcijo, ki smo jo poimenovali Krkin teden humanosti in prostovoljstva. Humanitarna akcija, v kateri je v petih letih sodelovalo več kot 4800 Krkinih prostovoljcev, je tudi letos ponudila veliko priložnosti za dobrodelna dejanja. Tako smo znova pomagali številnim ljudem, ki se spopadajo z življenjsko stisko ali z osamljenostjo. Dobre občutke in izkušnje smo pod sloganom Tudi dobrodelnost je del nas razširili med številne sodelavce. Letos se nas je različnih dejavnosti udeležilo kar 1361. Krkini prostovoljci smo s svojim zgledom pritegnili tudi ljudi v širši družbeni skupnosti, kar dokazujejo nove dobrodelne akcije, ki jih v regiji organizirajo tudi drugi. Tokrat so se nam za en dan pridružili tudi sodelavci v podjetjih in predstavništvih v tujini, in sicer v Ruski federaciji, na Poljskem, Češkem, Madžarskem, v Ukrajini, Nemčiji, Turkmenistanu, Španiji in Srbiji. Vse bolj številnega odziva se veselimo, saj je humanitarna dejavnost danes pomemben izraz solidarnosti.

V dobrodelnem tednu smo zbirali oblačila, knjige, šolske in druge potrebščine za odrasle in otroke, pomagali na Rdečem križu in Karitasu, darovali kri, pomagali starejšim v 37 domovih starejših občanov, preživeli čas z varovanci 8 varstveno-delovnih centrov oz. drugih zavodov in ustanov, zbirali hrano za pse in mačke iz zavetišč in pomagali v dveh zavetiščih. V tujini pa so sodelavci večinoma sodelovali pri zbiranju različnih potrebščin in darovanju krvi.

Darovali smo kri
V petih letih smo krkaši v okviru Krkinega tedna humanosti in prostovoljstva darovali več kot 560 litrov krvi. S tem želimo predvsem pomagati ljudem v najbolj kritičnih življenjskih trenutkih in hkrati prenesti to vrednoto tudi v širše družbeno okolje. Zaposleni v Krki to tudi sicer počnemo zgledno, saj povprečno dvakrat na leto daruje kri več kot 1000 krkašev, vsako leto pa se družini krvodajalcev pridruži na desetine tistih, ki to življenjsko pomembno tekočino darujejo prvič. S svojim dejanjem tako pomagamo rešiti marsikatero življenje. Na povabilo k darovanju krvi se je letos samo v Sloveniji odzvalo 261 prostovoljcev, ki so darovali kri v Ljubljani, Novem mestu, Krškem in Ljutomeru. Kar 62 med njimi jih je kri darovalo prvič. Skupaj smo v tednu dni zbrali več kot 117 litrov te dragocene tekočine.

Zbirali smo potrebščine
V zbiralno akcijo se vsako leto vključi največ krkašev, zato ne preseneča, da smo v minulih štirih letih zbrali že 12,6 tone oblačil in potrebščin, letos pa še 3,1 tone. Potrebščine za Rdeči križ in Karitas smo zbirali na različnih Krkinih lokacijah po Sloveniji (v Novem mestu, Ljubljani, Krškem, Ljutomeru, Bršljinu, Šentjerneju in v vseh poslovnih enotah Term Krka), in zbrali 3,1 tone oblačil, igrač, obutve, knjig, hrane in drugih potrebščin za odrasle in otroke. Krkini prostovoljci pa so se spomnili tudi na živali, ki so ostale brez svojih skrbnikov. V minulih dneh smo zbrali dobrih 260 kilogramov pakirane pripravljene hrane za pse in mačke, ki jo bomo podarili zavetiščem za živali.

Pomagali smo na Rdečem križu in Karitasu
Nekateri sodelavci so se odločili, da bodo k akciji prispevali s pakiranjem živilskih paketov in sortiranjem zbranih oblačil. Te dejavnosti so potekale na območnem centru Rdečega križa v Novem mestu in Ljutomeru, Humanitarnem centru v Ljubljani in na Karitasu. Krkini prostovoljci smo pomagali pripraviti 700 živilskih paketov oz. skoraj 7 ton živil, razvrstili pa smo tudi 1,2 tone oblačil in drugih potrebščin, zbranih v Krki, ki jih bodo razdelili med socialno ogrožene družine in posameznike. V sodelovanju z Rdečim križem so prostovoljci eni od družin na Dolenjskem pomagali pri pripravi drv za zimo in pri različnih delih, potrebnih pri gradnji hiše, ki jim jo pomaga graditi tudi Rdeči križ. Člani Kulturno-umetniškega društva Krka pa so popestrili dan udeležencem ustvarjalne delavnice v Medgeneracijskem središču Rdečega križa.

Pomagali smo starejšim in osebam s posebnimi potrebami
Številni prostovoljci so se v Ljubljani, Novem mestu in Ljutomeru odločili za pomoč stanovalcem v domovih starejših občanov po Sloveniji. V 37 domovih po Sloveniji smo pripravili delavnice za boljši spomin in različne ustvarjalne delavnice, jih spremljali na sprehodih in jim pomagali pri vsakdanjih opravilih ali pa se z njimi le pogovarjali, saj prijazna beseda in stisk rok razveselita slehernega človeka. V nekaterih domovih smo druženje obogatili s kulturnim programom. Stanovalce so s svojo glasbo razveseljevali člani Mešanega pevskega zbora Krka, Pihalnega orkestra Krka in zbora ZaSUK ter številni krkaši, ki so zaigrali na inštrumente in zapeli.

Krkini prostovoljci so obiskali tudi 8 varstveno-delovnih centrov in nekatere druge zavode (Varstveno-delovni center Novo mesto, Enota Bršljin; Varstveno-delovni center, Enota Šmihel; OŠ Dragotina Ketteja Novo mesto; OŠ Cvetka Golarja, Ljutomer; Mladinski dom Malči Beličeve; Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca; Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič Drage, Ig; Center za usposabljanje Elvire Vatovec, Strunjan). Z varovanci smo se družili, skupaj z njimi ustvarjali in zapeli ter jim pomagali pri vsakodnevnih dejavnostih. Varovanci in učenci so tudi letos spoznavali države, v katerih posluje Krka, in igrali kviz, zanje smo pripravili kemijske poskuse in jim pomagali pri spomladanskih opravilih. Številni Krkini prostovoljci so predstavili svoje hobije, kot so potapljanje, slikanje, stand up komedija in podobno. Krkini gasilci so za učence OŠ Dragotina Ketteja v Novem mestu izvedli evakuacijsko vajo. Za varovance novomeškega varstveno-delovnega centra smo organizirali tudi tečaj golfa in kuharsko delavnico ter jih razveselili z obiskom planetarija, kjer so spoznavali vesolje. V Centru za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca pa so za učence pripravi pravo kemijsko delavnico in skupaj s prostovoljci delali zanimive kemijske poskuse.

Pomagali smo v zavetiščih
Krkini prostovoljci smo se spomnili tudi na živali, ki so ostale brez svojih skrbnikov. Zbrali smo 260 kilogramov pakirane hrane za pse in mačke, ki jo bomo podarili zavetiščem. V enem od največjih zavetišč za pse in mačke v Sloveniji, v zavetišču Gmajnice v Ljubljani, smo pobarvali pročelje stavbe. Zavedamo se, da je živalim treba pomagati, saj gre za živa bitja, ki so bila verjetno nekoč del neke družine ali skupnosti in so po nesrečnem spletu okoliščin pristala v zavetišču. Urejena zavetišča odražajo kulturo, razvitost in humanost celotne družbe, vse živali pa si zaslužijo urejeno bivanjsko okolje.

Delili smo trenutke drug z drugim
V soboto in nedeljo, 9. in 10. aprila, smo letos na Krkini osrednji lokaciji organizirali dan odprtih vrat za 4000 zaposlenih, njihovih družinskih članov, sorodnikov in prijateljev. Ob tej priložnosti smo jih Krkini prostovoljci seznanili s podjetjem ter razvojem in proizvodnjo zdravil in jih peljali na ogled sodobnega obrata za proizvodnjo trdnih oblik zdravil Notol 2. Zanje smo pripravili tudi številna poučna predavanja.

Končni rezultati letošnje akcije

Sodelovalo je 1361 krkašic in krkašev prostovoljcev, kar je 25 % zaposlenih v Krki v Sloveniji. 100 se jih je akcije udeležilo prvič.
Zbrali smo 3,1 tone potrebščin oblačil, knjig, igrač in drugih potrebščin.
261 krkašev je darovalo 117 litrov krvi. 62 krkašev je kri darovalo prvič.
 Družili smo se v 37 domovih starejših občanov in zanje pripravili kulturne programe. 
Na Rdečem križu in Karitasu smo pomagali pripraviti 700 živilskih paketov (skoraj 7 ton) in razvrstiti 1,2 tone oblačil.
Družili smo se z varovanci 8 delovnih centrov in šol za učence s posebimi potrebami ter
zanje organizirali različne delavnice. 
Zbrali smo 260 kg hrane za male živali in pomagali v 2 zavzetiščih za živali.
   V Krki smo gostili 4000 obiskovalcev in krkašev.