Pokroviteljski odbori

Osmisliti človeku dan, mu dati vedeti, da na svetu ni nikoli sam, mu ponuditi prijateljstvo, človeško toplino in ljubezen. Vse to in še več stanovalcem doma poleg zaposlenih vsak dan dajejo tudi prostovoljci.

To je poslanstvo, ki ni dano vsakomur, saj zahteva zrelo, čutečo in razumno osebnost. Cilj, ki so si ga zastavili člani Krkinega pokroviteljskega odbora, je, da čim več krkašev po svojih močeh s prostovoljnim delom pripomore k večji kakovosti življenja stanovalcev.

POKROVITELJSKI ODBOR DOMA STAREJŠIH OBČANOV NOVO MESTO

Dom starejših občanov Novo mesto podpiramo že od ustanovitve pred več kot 40 leti. Ves ta čas deluje tudi Krkin pokroviteljski odbor, ki z različnimi aktivnostmi pomaga, da je življenje stanovalcev bolj prijetno.

Krkaši kot prostovoljci redno obiskujemo zlasti tiste stanovalce, ki nimajo svojcev in so zelo osamljeni. S tem želimo poudariti pomen takega povezovanja, saj z druženjem pridobimo vsi, veliko pa se lahko tudi naučimo drug od drugega.

Krka-Pokroviteljski-odbor-Dom-starejsih-obcanov-Novo-mesto-40-let-srcnosti-48 (1)
Dom starejših občanov Novo mesto podpiramo že od ustanovitve pred več kot 40 leti, ves ta čas pa deluje tudi Krkin pokroviteljski odbor.

POKROVITELJSKI ODBOR OSNOVNE ŠOLE DRAGOTINA KETTEJA

Otroci s posebnimi potrebami potrebujejo veliko pozornosti, angažiranosti in naklonjenosti, zato sta pomoč članic in članov Krkinega pokroviteljskega odbora, ki tako rekoč živijo s šolo, in Krkin posluh za pomoč šoli in učencem zelo pomembna. Krkin pokroviteljski odbor je bil ustanovljen 3. marca leta 1977 in je leta 2022 praznoval 45 let delovanja. V vseh letih se je stkalo spoštovanje, sodelovanje in prijateljstvo med vodstvom, člani kolektiva in učenci ter člani pokroviteljskega odbora. V Krki se že ves čas trudimo, da bi učencem in pedagoškim delavcem pomagali pri delu. Pomagali smo predvsem učencem, v prvih letih sodelovanja še posebno tistim, ki so bivali v internatu.

Pomagati in si vzeti čas

Več let smo učence ob vstopu v prvi razred opremili s šolskimi potrebščinami. Vsako leto jih peljemo na poučen izlet, večkrat pa tudi v gledališče ali na kakšno drugo kulturno prireditev. Sodelujemo tudi pri izobraževanju, saj zanje organiziramo plesne tečaje, gasilski krožek, nogometni krožek, šolo smučanja, različne delavnice ter pripravljamo predavanja za učence in starše.

Izboljšujemo razmere za delo na šoli

Krka je že vrsto let tudi največji donator šole, saj želimo pomagati pri izboljšanju razmer za življenje in delo. Sodelovali smo pri opremljanju internata, urejanju okolice, opremljanju igrišča in multisenzorne sobe ter postavitvi dvigala. Z denarjem, ki smo ga zbrali s prodajo odpadnega papirja, smo financirali izdelavo in postavitev doprsnega kipa Dragotina Ketteja ob vhodu v šolo.

Slideshow slide 1

KRKINE TOPLE ZGODBE 2022

Za dobro skupnosti – Krkini prostovoljci – milijon dobrih dejanj za srečo

Raziskujte naprej

Multiparty banner 1

OKOLJE

Naše znanje za zdravo okolje.

Več

PROSTOVOLJSTVO

Prostovoljstvo je postalo neločljiv del naše organizacijske kulture.

Več

PODPORA ZDRAVSTVENIM USTANOVAM

Dostopno zdravljenje je temelj naše družbene odgovornosti.

Več