22. 4. 2012

Teden humanosti in prostovoljstva v Krki

8 min. branja

Novo mesto, 23. april 2012 – Družbena odgovornost je globoko zakoreninjena tako v Krkinem poslovnem razmišljanju kot tudi v vsakodnevnem razmišljanju številnih krkašev. Zato ni naključje, da je v Krki dozorela zamisel za Krkin teden humanosti in prostovoljstva, ki je pod sloganom Tudi dobrodelnost je del nas potekal med 16. in 21. aprilom 2012. V tem tednu se je različnih dejavnosti udeležilo okoli 600 krkašev. Od tega jih je več kot 200 v Novem mestu, Ljubljani in Ljutomeru darovalo kri. Številni pa so na različnih lokacijah Krke po Sloveniji prispevali oblačila, igrače, obutev, živila in druge potrebščine za odrasle in otroke ter hrano za pse in muce. Zbrali smo skoraj 2 toni in pol potrebščin in skoraj 800 kilogramov hrane za živali. Družili smo se s stanovalci domov za starejše, v podjetju pa smo gostili odrasle s posebnimi potrebami in otroke z osnovnih šol s prilagojenim programom. Teden smo zaključili še s čistilno akcijo.

Družbeno odgovorna naravnanost je prisotna na vseh ravneh Krkinega delovanja. Je naša temeljna usmeritev že vse od ustanovitve in je neločljivo povezana z našim poslanstvom ‘živeti zdravo življenje’. Tako si že desetletja prizadevamo s sponzorstvi in donacijami uresničevati številne humanitarne projekte v ožjem in širšem družbenem okolju. Kulturo prostovoljstva širimo znotraj Krke vse od njenih začetkov in je postala del organizacijske kulture. Družbeno odgovorni so tudi številni krkaši-posamezniki. Mnogi so dolgoletni krvodajalci ali pa so včlanjeni v različna nepridobitna združenja in organizacije. S predanim prostovoljnim delom v pokroviteljskih odborih in organizacijah na svoj način prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja.

Prav zato, ker je med nami veliko ljudi, ki se dejavno ukvarjajo s prostovoljstvom skozi vse leto, smo se odločili, da organiziramo akcijo, ki smo jo poimenovali Krkin teden humanosti in prostovoljstva. Različne dejavnosti smo tako združili v en teden: zbirali smo oblačila in druge potrebščine za odrasle in otroke, pomagali na Rdečem križu in Karitasu, darovali kri, pomagali starejšim v Domovih starejših občanov, preživeli čas z varovanci varstveno-delovnih centrov ter zvez in društev oseb s posebnimi potrebami ter otroki s šol s prilagojenim programom, zbirali hrano za pse in mačke iz zavetišč ter organizirali čistilno akcijo.

Akcijo smo v taki obliki letos zasnovali prvič. Različnih dejavnosti se je udeležilo skoraj 600 krkašev, kar je 15 % vseh zaposlenih v Sloveniji. Še dobrih 300 pa se jih je akciji pridružilo z darovanjem oblačil in drugih potrebščin. Verjamemo pa, da so krkaši prostovoljci s svojim zgledom pritegnili tudi ostale sodelavce, da postanejo prostovoljci in se nam pridružijo na naši akciji v prihodnjem letu.

Da smo Krkin teden humanosti in prostovoljstva organizirali ravno od 16. do 21. aprila ni naključje. Petnajsti april je namreč svetovni dan prostovoljcev, 22. aprila pa je svetovni dan Zemlje. Le dan za tem, 23. aprila, pa je bila leta 1954 ustanovljena Krka.

Zbirali smo potrebščine

Zbiranje potrebščin za Rdeči križ in Karitas, ki je na različnih lokacijah Krke po Sloveniji (v Novem mestu, Ljubljani, Ljutomeru, Bršljinu in Šentjerneju) potekalo od ponedeljka, 16., do petka, 20. aprila, je prineslo bogato bero: zbrali smo skoraj 2 toni in pol (2.429 kilogramov) oblačil, igrač, obutve in drugih potrebščin za odrasle in otroke. Številni krkaši so oblačila in potrebščine oddali tudi neposredno na centrih Rdečega križa in Karitasa.

Pomagali smo na Rdečem križu in Karitasu

Nekateri sodelavci so se odločili, da bodo k akciji prispevali s pakiranjem živilskih paketov in sortiranjem zbranih oblačil. Dejavnosti so potekale tako na območnem centru Rdečega križa v Novem mestu in Ljutomeru kot tudi v novomeški enoti Karitasa.

Tako je denimo okoli 20 krkašev na Karitasu v 100 minutah pripravilo kar 410 paketov s prehrambenimi izdelki, kar predstavlja kar 5.500 kilogramov živil. Skupina 17 prostovoljcev pa je na OZRK Novo mesto pripravila 340 živilskih paketov in vsa oblačila, ki so bila zbrana do takrat, ustrezno pripravila za razdelitev socialno ogroženim posameznikom in družinam.

Naši sodelavci v Ljutomeru so prek Karitasa sodelovali tudi v okviru Dneva za spremembe, ki poteka po vsej Sloveniji. Tako so spremljali varovance Doma starejših občanov na poti v vrtec Ljutomer, kjer so si le-ti ogledali prireditev, ki so jo zanje pripravili otroci.

Darovali smo kri in zdravila

V Krki ima krvodajalstvo dolgoletno tradicijo. Povprečno dvakrat na leto daruje kri prek 1000 Krkinih sodelavcev, kar potrjuje, da se krkaši dobro zavedajo pomena načela solidarnosti. S svojim humanim dejanjem tako prispevajo k rešitvi marsikaterega življenja.

Na povabilo k darovanju se je ob Krkinem tednu humanosti in prostovoljstva odzvalo več kot 200 prostovoljcev, ki so darovali kri v Ljubljani, Novem mestu in Ljutomeru. Skupaj smo krkaši v tednu dni zbrali skoraj 90 litrov krvi.

V času akcije pa smo ljubljanski in mariborski ambulanti za osebe brez zdravstvenega zavarovanja donirali tudi zdravila v skupni vrednosti 1.500 EUR za vsako ambulanto.

Pomagali smo starejšim

Številni prostovoljci so se tako v Ljubljani, Novem mestu kot tudi Ljutomeru odločili za pomoč stanovalcem domov starejših občanov po Sloveniji. Tako smo zanje pripravili delavnice s tehnikami pomnenja, pomagali smo jim na sprehodih in pri njihovih vsakdanjih opravilih. V popoldanskem času smo svoje druženje obogatili še s kulturnim programom in s Krkinim gledališkim klubom, ki smo ga tokrat organizirali prav v enem izmed domov za starejše občane.

Delili smo trenutke z varovanci društev in zavodov ter otroki šol s prilagojenim programom

V sredo, 18., in četrtek, 19. aprila, smo na osrednji lokaciji Krke gostili skoraj 800 članov Društva Sožitje in Sonček, varovancev varstveno-delovnih centrov iz različnih enot po Sloveniji ter učencev iz različnih šol s prilagojenim programom. Skupaj s krkaši-prostovoljci so si ogledali del proizvodnega procesa v obratu za proizvodnjo trdnih oblik zdravil Notol. Omogočili pa smo jim, da so si, če so želeli, izmerili tudi krvni tlak. Otroci so si poleg procesa proizvodnje zdravil, ki so jim ga na razumljiv in zanimiv način predstavili Krkini tehnologi, lahko ogledali tudi tovornjake za prevoz zdravil in druga specializirana vozila (gasilski in rešilni avto, viličar).

Ob tej priložnosti smo skupaj z Olimpijskem komitejem Slovenije organizirali tudi športni program. Tako so se naši prisrčni gostje s pomočjo prostovoljcem pomerili v mini Piko olimpijadi, kjer so tekmovali v štafetnih igrah. Vsi, ki so sodelovali v športnih igrah, so prejeli medalje. Naše goste pa je razveseljeval tudi Čarodej Jani.

V teh dneh so Krkini prostovoljci obiskali tudi varstveno-delovne centre, kjer so se družili z varovanci in jim pomagali pri vsakodnevnih dejavnostih. Tako so skupaj ustvarjali na kuharski delavnici, odšli na sprehode, skupaj zapeli ali pa se z njimi le pogovarjali, saj prijazna beseda in stisk rok razveselita slehernega človeka.

Poskrbeli smo za živali

Krkini prostovoljci pa so se spomnili tudi na živali, ki so ostale brez svojih skrbnikov. Tako smo v minulih dneh zbirali pakirano pripravljeno hrano za pse in mačke. Zbrali smo skoraj 800 kilogramov hrane, ki jo bomo podarili zavetiščem za živali.

Na osrednji lokaciji Krke v Ločni v Novem mestu je v petek popoldan potekalo tudi predavanje, na katerem so udeleženci izvedeli, kako poteka delo z živalmi v zavetiščih pa tudi to, kako posvojimo žival iz zavetišča. Predsednica slovenskega Društva za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke pa je predstavila društvo in njihove dejavnosti.

Čistili smo okolje

V soboto, 21. aprila, smo svoje prostovoljne dejavnosti zaključili s čistilno akcijo. Po vzoru prejšnjih let smo čistili in urejali okolico Term Krka in nekaterih Krkinih obratov. Z ekološkimi akcijami smo v Krki začeli že leta 2009 in postajajo že tradicionalne. Prepričani smo, da je za ohranitev našega skupnega planeta pomemben še tako majhen korak in da nam bodo za današnjo skrb za naravno okolje hvaležne prihodnje generacije.